×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

/КАЛИНКА и Цъфнал... / Решенията на ОбС трябва да бъдат мотивирани!!! /И пак Галин Костов огелпил нещата -/ Featured

Вторник, 21 Ноември 2017 10:12


Румен Банков направо се е опитал да спаси от вземане на грешно решение съветниците от ГЕРБ в Ямбол. баче Галю Костов взел мерки. А де блей юрист нмер 1 на общината предс. на Прамната комисия Костадинооооов...

Банков – проц. - Местен референдум се провежда по предложение на една пета от съветниците. Предложението се разглежда в ПК, те и кметът дават проект за решение. Може да бъде - одобрява или мотивирано отхвърля. Ако се одобри тогава другите точки се разглеждат. МР да се проведе или не и точно това е в чл.30 ЗПУГДВМС – чете. Фактически проекта за решение е отхвърляне на предложението. Ние можем да го подкрепим или отхвърлим. Становище за това какво да направим могат да кажат ПК и кмета. Нашето предложение можеше да е само във вид – колеги, предлагаме да се проведе МР с въпрос ..“ и толкова. Би следвало за гласуваме на кмета, а нашето няма смисъл да се гласува.

Ибришимов – Чухте г-н Банков, аз и юристите, с които говорих смятат, че да, становище трябва да има и то за да преценят съветниците как да гласуват. Продължаваме както бяхме започнали преди почивката. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя. (чете предложението с въпроса)

Гласували      за – 8                          против – 20              въздържали се – 4

            Не се приема.

 

Банков – проц. - Ще сгрешите много с това гласуване. Общински съвет отхвърли ли или прие нашето решение? В закона пише – приема или мотивирано отхвърля – това е предложението на кмета. Ние сега нямаме решение. Сесията остава отворена. Държа да се гласува решението по становището на кмета, иначе въпроса остава отворен. Моето процедурно предложение е да се гласува мотивираното, интегрираното проекторешение на кмета.

Ибришимов - Подлагам на гласуване процедурното предложение… Заповядайте за процедура г-н Костов.

Костов – проц. – Аз доколкото разбрах искането е да гласуваме ли дали да гласуваме предложението на кмета. Който гласува „за“ е за гласуването, който гласува „против“ не желае да се гласува предложението на кмета. Нали така г-н Банков, правилно съм разбрал.

Ибришимов - Подлагам на гласуване процедурното предложение, което е да прогласуваме проекторешението, което е в становището на г-н Славов.

Гласували      за – 10                        против – 21              въздържали се – 1

            Не се приема.

           

 

 

Ибришимов - Поради изчерпване на дневния ред закривам двадесет и петото заседание на  ОбС Ямбол.

 

Бел. Яс - цитат от Решение на ЯАС по въпрос за отхвърляне на предложение за Местен Референдум в община "Тунджа"

 

При приемане на решенията си общинския съвет е обвързан от правилата на ЗМСМА и тези на специалния закон - ЗПУГДВМС, когато решенията касаят предложения за произвеждането на местен референдум.

ЗПУГДВМС в разпоредбите на чл.30, ал.3 (проектът за решение одобрява предложението за произвеждане на референдум с въпроса или въпросите, по които трябва да се проведе гласуването, или мотивирано отхвърля предложението), чл.31, ал.1, изр.2 (ако общинският съвет установи, че въпросът е незаконосъобразен, с мотивирано решение отказва произвеждането на местен референдум) и чл.31, ал.2 (общинският съвет може с мотивирано решение да не приеме предложението за произвеждане на референдум, с изключение на случаите по чл.27, ал.2, при условие че са налице изискванията на чл. 26,ал.2) поставя изричното изискване за мотивиране на решението, с което не се приема предложението за произвеждане на местен референдум

В тази връзка Тълкувателно решение № 1/18.04.2006 г. на ВАС е категорично, че когато изискването за излагане на мотиви в административния акт е предвидено в закона, то мотивиране се дължи във всички случаи и непосочването на такива води до отмяната на немотивирания акт само на това основание, каквото задължение за мотивиране на административните актове е визирано и в чл.59, ал.1 АПК

Мотивирането на решението се изразява в посочване на фактическите и правни съображения за приемането му.Read 971 times
Rate this item
(0 votes)

Последни новини

Copyright © 2019 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo