Петиция, призоваваща евродепутатите да "защитят свободния и отворен интернет и да отхвърлят ратификацията на Търговското споразумение за борба с фалшифицирането (ACTA)", беше внесена в Европейския парламент. Петицията е подписана от почти 2.5 милиона души от цял свят.
 
"Получаването на петиция, подкрепена от над 2 милиона души, ни възлага дори още по-голяма отговорност да чуем мнението на европейските граждани и да им предоставим място, където да могат да изразят своите виждания пред европейските институции", каза председателят на парламентарната комисия по петиции Eminia Mazzoni (ЕНП, Италия) след получаването на петицията.
 
Европейският парламент сега започва процеса на разглеждане на предложението за споразумение относно ACTA. Европейските депутати ще трябва да разгледат много внимателно предложението, вземайки предвид всички опасения, като същевременно направят разумна оценка на фактите и претеглят доводите за свободата на интернет, от една страна, и борбата срещу фалшифицирането, от друга. Комисията по петиции на ЕП ще реши през следващите седмици какво точно продължение да бъде дадено на петицията.
 
Петицията беше внесена от Alex Wilks, Pascal Vollenweider и Anne Agius от името на Avaaz, организация, която използва Интернет за провеждането на кампании по различни въпроси. Текстът на петицията призовава Европейския парламент да "защити свободния и отворен интернет и да отхвърли ратификацията на Търговското споразумение за борба с фалшифицирането (ACTA), което ще го унищожи".
 
Комисията по петиции ще вземе решение относно допустимостта на петицията на следващото си заседание на 19-20 март. Ако петицията е обявена за допустима (т.е., ако тя попада в сферата на компетентност на ЕС), парламентарната комисия след това ще проведе открита дискусия с участието на вносителите, експерти, Европейската комисия и други заинтересовани страни. Подобно събитие би допринесло към публичния дебат, който вече започна официално тази седмица в Европейския парламент (вж. по-долу списък на събития в следващите дни, свързани с ACTA).
 
Две страни
 
Г-жа Mazzoni е получили през последните няколко седмици и писма от граждани и организации в защита на ACTA. Така например, в писмото от Международната конфедерация на дружествата на авторите и композиторите се казва, че "ACTA е добра за Европа, тъй като без да променя законодателството на ЕС, установява общи процедури за справяне с нарушенията на правата на интелектуалната собственост в страни, които представляват 50% от световната търговия".
 
Право на петиции
 
Всеки гражданин или постоянно пребиваващ в Европейския съюз може - самостоятелно или в съдружие с други лица - да подаде петиция до Европейския парламент по въпрос, който попада в областите на компетентност на Европейския съюз и който го/я засяга директно.
 
Правото на петиция, залегнало в Договора за ЕС, е основно право, свързано с европейското гражданство. То представлява ефективен начин хората да участват пряко в работата на ЕС и да могат да отправят своите опасения, жалби и предложения, които да бъдат разгледани от депутатите.
 

Рубрика „Навигатор за Европа” се подготвя ежемесечно от
Информационен център Европа Директно – Ямбол.

Тази публикация е подготвена от Информационен център Европа Директно – Ямбол към Ямболската търговско-промишлена палата с финансовата подкрепа на Европейската Комисия. Информацията и мненията в тази публикация не отразяват задължително официалните становища на Европейската Комисия.