×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Региони в развитие - Ямбол (в-к "Строител") Featured

Понеделник, 16 Юни 2014 06:43

Митко Андонов, кмет на община Стралджа:Малка община не означава малки успехи

 

За периода 2007 – 2013 г. успяхме да реализираме проекти на обща стойност 26 167 849 лв. По този начин доказахме, че местната власт има стратегически поглед за развитието на общината, разполага с нужния капацитет да управлява и отчита европейски проекти, с което отговаря и на очакванията на хората. Ако трябва да конкретизирам проектите, в които има строителни дейности, то те не са малко. Казвам го със заслужено самочувствие, защото ще стане дума не само за проекти на общината, но и такива на местни фирми, организации, клубове. Бих искал да започна с изградения модерен информационен център във Войнишки Бакаджик, местността Инджови извори. Със средства на ЕС чрез нашия първи трансграничен проект постигнахме пълно модернизиране на съществуваща стара хижа, която днес е едно от най-приятните места за посещение на природолюбители, които могат да наблюдават прелета на птиците. Това е предпочитано място за провеждане на срещи и конференции.

Изградени са възобновяеми енергийни източници – ветрогенераторни перки и соларни панелни паркове, в Зимница, Палаузово, Тамарино, Недялско, Воденичане, Атолово. Отново с изпълнение на проект в общинския център и главните улици на селата Зимница, Воденичане и Лозенец поставихме модерно улично осветление с използване на слънчевата енергия. На стойност близо 1 млн. лв. са ремонтите, които осъществих­ме на детски градини в Стралджа, Лозенец и Зимница. Реновирали сме 4 училища за близо 4 млн. лв. Изпълнена е мечтата на жителите в Лозенец, Зимница и Иречеково за възстановяване на читалищните сгради, като в първите две села средствата са по Програмата за развитие на селските райони, а със средства на общината е ремонтирано читалището в Иречеково. Гордост за Стралджа е откриването на Исторически музей. Непрекъснати са грижите ни за Дома за възрастни с умствена изостаналост в Маленово. Обектът получи най-висока оценка за условията, осигурени за обитателите. Поддържаме на европейско ниво Център за социална рехабилитация и интеграция и Център за обществена подкрепа. Подобрена е спортната база с цел стимулиране развитието на местните клубове и масовия спорт. Стадионите в Стралджа, Зимница, Иречеково и Войника са любимо място за посещение на млади и стари. Изцяло са обновени физкултурните салони в СОУ „П. Яворов” и основните училища в Стралджа и Зимница.

Привличането на инвестиции и превръщането на общината в приятно място за живеене е основна цел в цялостната ми управленска дейност. Моето желание и това на целия екип в общината е усвояване на повече европейски средства, разработване и реализиране на повече проекти по национални и оперативни програми. Когато правим равносметка, трябва да отбележа инвестираните над 2 млн. лв. в общинска пътна и улична инфраструктура. От 2013 г. по ПРСР изпълняваме проект за реконструкция на водопроводната мрежа в с. Воденичане – I етап, и рехабилитация на общински пътища Стралджа – Атолово и Воденичане – Джинот на стойност 5 490 848 лв.

Извършихме ремонт на площадните пространства в общинския център и селата Каменец, Люлин, Лозенец, Воденичане, Войника. Считам за успех реализирането на екологичен проект „Отводнителни мероприятия в кв. 4 на Стралджа на стойност 500 000 лв. Не по-малко важно за нас беше със собствени средства да подновим основни отводнителни канавки в с. Атолово.

Благодарение на всеобщи усилия успяхме да приключим изпълнението на два проекта за техническа помощ, в резултат на което разполагаме с готови задания за изграждане на канализация, пречиствателна станция и подмяна на водопроводна мрежа в Стралджа и Зимница, като общата стойност възлиза на 1 396 000 лв. Строителните дейности по водния ни проект ще възлязат на 40,22 млн. лв. Всеки, който посети общината, споделя удоволствието да се разходи в Южния парк и в „Младост”. Тяхната реконструкция за 1 596 282 лв. осигури мечтаните съвременни условия за отдих и развлечение на гражданите и гостите.

Разбира се, това съвсем не е всичко. Продължаваме да работим, да обсъждаме нови идеи, да реализираме проекти. И съвсем нямаме усещането, че като малка община би трябвало да имаме малки успехи. Напротив, поставяме си все по-сериозни цели и така доказваме, че искаме и можем да променяме средата, в която живеем.

Вдигнали сме летвата доста високо. Постигнахме средно усвояване на 2047,40 лв. на жител за евросредствата от първия за страната ни програмен период. С този показател попадаме в групата на общините, усвоили над 1000 лв. на глава от населението. Това създава чувство на гордост и удовлетворение, но и задължава да работим още по-усилено и настойчиво, за да задържим или подобрим този резултат. Такъв е нашият стремеж.

Във връзка с изпълнение на Общинската програма за енергийна ефективност имаме изготвен технически проект за оползотворяване на геотермалната вода от находището „Стралджа”, с която ще отопляваме обществени сгради. Той е на стойност близо 500 хил. лв. и търсим финансиране.

Във ВиК сектора сме разработили дейности за 7,4 млн. лв. за селата Маленово, Иречеково, Воденичане. В ход е изпълнението на две трансгранични дейности с партньор турската община Кавакли.

Само преди дни подписах договори за изпълнение на проекти по Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“ на обща стойност близо 1 млн. лв. Става дума за предстояща реконструкция и подобряване на улици в Стралджа и с. Зимница, изграждане на кооперативен пазар в града и възстановяване на улична мрежа в селата.

Ако за седем години сме постигнали успехи, то няма как очакванията ми да не са оптимистични и за следващите седем. Изпълнявайки проект по ОП „Административен капацитет“, работим по подготовката на общински план за развитие за периода 2013 – 2020 г., паралелно с подготовката на програма за управление на отпадъците и правила за мониторинг на политиките по управление на отпадъците. Към всеки от приоритетите подхождаме внимателно. Вглеждаме се в детайлите и пропуските, стараем се с новия план да постигнем мобилизация на собствените и привличане на външни ресурси за осъществяване на целите си.

В същото време като хора, натрупали достатъчно опит, знаем, че е важно да стимулираме създаването и утвърждаването на ново гражданско самосъзнание и ценностна система, подход при решаване на проблемите, ориентирани към духа на Обединена Европа, и принципите за устойчиво развитие.

Аз не само очаквам ръст в развитието на община Стралджа, аз вярвам, че това може да бъде постигнато. Светът около нас може да бъде променен навсякъде и от всеки. Важното е той не само да изглежда, а действително да стане много по-добър. Знаем, че сме силен екип. Можем да се справяме с препятствията, да решаваме проблемите и акцентът е върху една дума – заедно. Имаме търпението да го правим. И спокойствието да започваме от малките крачки към по-големите.

Вместо финал бих искал да направя едно признание. Лично аз всеки ден започвам с увереността, че ще се случи нещо добро. Вечер, когато задължително правя анализ и равносметка, се чувствам доволен, ако отметна повече изпълнени задачи, ако съм помогнал по един или друг начин за решаване на трудни или по-лесни проблеми, ако съм успял да подам ръка поне на един човек. Това осмисляне на делника ме прави щастлив. И по-уверен в бъдещето. Считам, че това е формулата на успеха.

Read 1746 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo