×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Ето как гласуваха за Бюджета. И как избраха да се скрият!

Събота, 04 Февруари 2017 18:34


Нито едно от предложенията, освен тези на Димитър Стоянов
на сесията относно  Бюджета НЕ БЕШЕ подложено на гласуване. Нито едно предложение от направените на общественото обсъждане предложения също. Дори нито едно от предложенията на Павел Додов от РБ
Отхвърлено беше предложението на Сивкова, хората да научим публично кой как е гласувал. Неразделната част от Протокола си е неразделна част, но Протокола се публикува, а неразделната част я НЯМА...

Нито едно от предложенията на Димитър Стоянов НЕ БЕШЕ ПРИЕТО
засега публикуваме снимката им с гласуването за увеличения размер на такса смет
Ето:
Сивкова - проц. – Предлагам поименното гласуване да бъде написано в протокола от днешното заседание.

Петкова – проц. – Поименното гласуване е неразделна част от протока по заседанието. Смятам, че и д-р Ибришимов ще потвърди, след всяко заседание председателят подписва разпечатаните поименни гласувания и те са неразделна част от протокола.

Сивкова – проц. – Тогава предлагам да се публикуват заедно с протокола на сайта на Общината.

Ибришимов – Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Костадинов.

Гласували      за – 24                        против – 7                             въздържали се – 1

            Приема се.

Подлагам на гласуване първото процедурно предложение на г-жа Сивкова.

Гласували      за – 12                        против – 17                           въздържали се – 2

Ем. Кремъкова – „против“.

            Не се приема.

Подлагам на гласуване второто процедурно предложение на г-жа Сивкова.

Гласували      за – 12                        против – 14                           въздържали се – 7

            Не се приема.

Преминаваме към гласуване предложенията на г-н Стоянов по бюджета за 2017г. Подлагам на гласуване първото предложение на г-н Стоянов.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 13                        против – 7                             въздържали се – 12

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Не се приема.

Подлагам на гласуване второто предложение на г-н Стоянов.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 13                        против – 5                             въздържали се – 15

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Не се приема.

Подлагам на гласуване третото предложение на г-н Стоянов.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 14                        против – 3                             въздържали се – 17

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Не се приема.

Подлагам на гласуване четвъртото предложение на г-н Стоянов.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 13                        против – 3                             въздържали се – 17

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Не се приема.

Подлагам на гласуване петото предложение на г-н Стоянов.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 13                        против – 5                             въздържали се – 14

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Не се приема.

Подлагам на гласуване шестото предложение на г-н Стоянов.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 13                        против – 4                             въздържали се – 16

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Не се приема.

Подлагам на гласуване седмото предложение на г-н Стоянов.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 14                        против – 3                             въздържали се – 18

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Не се приема.

Подлагам на гласуване осмото предложение на г-н Стоянов.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 15                        против – 5                             въздържали се – 15

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Не се приема.

Подлагам на гласуване деветото предложение на г-н Стоянов.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 15                        против – 3                             въздържали се – 17

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Не се приема.

Подлагам на гласуване десетото предложение на г-н Стоянов.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 15                        против – 4                             въздържали се – 16

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Не се приема.

            Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 25                        против – 9                             въздържали се – 1

            Приема се.

            Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 25                        против – 9                             въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 Read 1191 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2020 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo