×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Одобрена Тунджанска концепция за над половин милион

Понеделник, 13 Март 2017 12:06


През месец декември Община "Тунджа" подаде идейна концепция по интегрирана процедура за приобщаване на ромите и уязвими групи, финансирана по Оперативните програми "Развитие на човешките ресурси" и "Наука и образование за интелигентен растеж".
Приключи оценката и подборът от междуведомствената група към Администрация на Министерски съвет и на 10 март /петък/ бяха публикувани резултатите от класирането, като максималният брой точки е 75.
В  списъкът на одобрените концепции, Община „Тунджа“ е класирана на трето място с 67 точки.
Специфичните цели на интегрираната процедура са насочени към подкрепа за социално включване, чрез реализация на дейности в четири направления:
1. Подпомагане интеграцията на пазара на труда на маргинализираните групи;
2. Осигуряване на достъп до образование и обучение;
3. Подобряване достъпа до социални и здравни услуги;
4. Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи.
В изпълнението на дейностите ще бъдат включени партньорски организации, които са подали Заявление за интерес.
В Общината постъпиха писма с желание за партньорство от 4 организации:
- Фондация "Тръст за социална алтернатива";
- "Ромска академия за култура и образование";
- "Национална мрежа на здравните медиатори";
и фирма  "КАН 2001 Генчо Каназирев".
Като асоциирани партньори ще бъдат включени детски градини и учебни заведения на територията на община „Тунджа“.
Индикативният бюджет за който кандидатства община „Тунджа“, заложен в идейната концепция е в размер на 550 000 лв.

Read 992 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo