×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Усвоителен гърч! - На вниманието на хората, еколозите и експертите - Славов е стартирал намерение.../Бе, да усвоим едни пари, пък...?/ Featured

Четвъртък, 15 Март 2018 19:43


/Ето на това място беше изградена новата клетка - Регионалното депо на Ямбол
Помпите теглят усилено, защото трябва да се усвояват средства
При гнусния тип финансов капитализъм най-важното е печалбата. След десетина дни от датата на снимката имаше "честни местни избори", след 4 месеца рязаха лентата, през март пристигнаха сигнали за отровена риба - във  водоеми наоколо - според контролните им органи от "липса на достатъчно кислород във водата"/

за изграждане на компостираща инсталация за депото край Хаджи Димитрово. Намерение да изгради такава беше заявила преди време и стопанисващата сега депото фирма. Не твърдим, че сме специалисти по проблема, но за да заяви Славов такова намерение, то вероятно фирмата се е отказала, защото две компостиращи инсталиции на един обект, с едни и същи "отпадъци-суровини" няма как да бъдат ефективни /изгодни/. Имахме възможност да ви дадем възможност да се запознаете и със становище на РЗИ Ямбол, че изграждането на такава инсталация може да доведе до неблагоприятни последици за околната среда и здравето на хората, отделно силни миризми наоколо. ЍПодчертаваме МОЖЕ, а не ЩЕ...Но вижте го пак най-долу!

Проблемът, който соросоидите наричат сега "предизвикателство" е там, че от изказвания и публикации на инж. Мариета Сивкова, основаващи се на документи от заседания на съвета на общините, стопанисващи депото, сега, то в това си състояние, е пълно на 70 процента и след около година-две ще бъде препълненено. И се налага или да се разширява или да се мести другаде...На това заседание, на което се позовава Сивкова, от община "Тунджа", на чиято територия е Депот,  са заявили категорично несъгласие от разширяването му. Хората наоколо нямало да се съгласят...

Последните информации около Депото за битови отпадъци край Хаджи Димитрово, говорят, че от него изтича повече вода, отколкото вали дъжд /тоест има подземни извори/, че вонята от него стига чак до магистралата...
Тоест нещата са проблематични, но-г-н Славов търси консултанти за компостираща инсталация...

Съмненията ни са - бе да усвоим едни пари пък? 69 хиляди лева за наети от тях "консултанти". Каквото те кажат за почти 70 хиляди лева....Ами, питай РИОСВ Стара Загора - да направят оценка за въздействието върху околната среда, бе - там е безплатно, както фирмата го направи! Ама фирмата плаща от джоба си за всичко. - Славов от нашите...Ама, фирмата май се отказа, /Докладът за въздействието върху околната среда на РИОСВ Стара Загора по тяхно задание трябваше да е готов до 30 януари тоест има такъв, а пък/  Славов ще дава от нашите 69 хиляди лева...Какво се е променило от есента на миналата година досега, освен че депото е на 70 на сто препълнено и май по-силно тече...

Ами да поиска от РИОСВ-то заданието на фирмата, Доклада, който трябваше да е готов до 30 януари..По ЗДОИ да го поиска, ако откажат, пък и може би и ДЕН, ще му го предоставят за символичната сума 1 лв.
Ама - къде 1 лев къде 69 хиляди...Отделен и същностно важен е въпросът, че Законът изрично задължава кметът, три години преди запълване на депото, да предприеме действия за резширяването или преместването му. А такива мерки НЕ СА ПРЕДПРИЕТИ.

Славовият Общински съвет отказва и предложение на Сивкова, да се възложи направи външен експертен анализ на положението там.

Сливенският обаче иска становище по този въпрос...

ПП - ето мъничко предистория за компостиращата инсталация на СОРТ КОМЕРС: 
Фирмата, още през март т.г. както му е редът е пратила предложението си за изграждането на такава инсталация до РИОСВ Стара Загора. Питат необходима ли ще е въобще Оценка.
От там им отговарят /в общата част/, че тя инсталацията/ НЯМА 
ВЕРОЯТНОСТ ДА ОКАЖЕ отрицателно въздействие върху околната среда. 
Но Оценка за въздействието ще се извършва..

Ето извадки от мотивите под НЯМА ВЕРОЯТНОСТ ДА ОКАЖЕ..

В Първа точка пише, че "обема и мащабността на инвестиционното предложение 
МОЖЕ ДА ОКАЖЕ ЗНАЧИТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА".. 
... "Реализацията на 
инвестиционното предложение, може да доведе до замърсяване и 
дискомфорт на околната среда...натоварване и дискомфорт, свързано 
с прах и аерозоли...причиняване на психически дискомфорт на 
живеещите в близост
Втора точка от мотивите под НЯМА ВЕРОЯТНОСТ ДА ОКАЖЕ свършва така: 
качеството и регенеративните способности на природните ресурси
ЩЕ БЪДАТ ЗАСЕГНАТИ
Трета точка от мотивите - няма проблеми - няма защитени видове
Четвърта точка опират се на становище на РЗИ Ямбол 
и четем: Реализацията...ще доведе до значително 
въздействие от прах и аерозоли...амоняк.. Въздействието върху здравето на хората се очаква от неприятните миризми....има вероятност за разпространение на патогени във въздуха...
Въздействие върху обекти с обществено предназаначение..., детска градина в с. Хаджидимитрово, която е обект на здравна защита, близо разположените урбанизирани територии Дражево, Хаджидимитрово, 
Кабиле, Вилна зона "Лозята" и в зависимост от преобладаващите 
климатични условия и живущите в близо до населените места."
През декември т.г. до РИОСВ фирмата изпраща Заявлението си за Доклад по ОВОС за изграждане на компостираща и сепарираща инсталация...Трябва да е готов до 30 януари...

А, да ето и обявата в АОП, заради която бяха и разсъжденията ни дотук. 

BG-Ямбол

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2801-04426

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.03.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000970496

BG343, Община Ямбол, ул. Г.С.Раковски № 7, За: Мариана Петрова, България 8600, Ямбол, Тел.: 04 6681423, E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Факс: 04 6662247

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.yambol.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://yambol.bg/profile/item/205')" style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; cursor: pointer;">http://yambol.bg/profile/item/205.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

69000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Избор на консултант за изготвяне на документи във връзка с подготовка на проектно предложение за кандидатстване на Община Ямбол, за получаване на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 2 „отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, покана за „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

7121000071356200

Описание:

Проучвателни и предпроектни архитектурни услуги 
Услуги по оказване на техническа помощ 

Срок за получаване на офертите

21/03/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите, в случай че в първоначално определения срок са получени най-малко три оферти, ще се извърши на 22.03.2018 г. от 11:00 часа в стая 429 на Община Ямбол, гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски” № 7.

Дата на изпращане на настоящата информация

12/03/2018  (дд/мм/гггг)
Read 6214 times
Rate this item
(1 Vote)
Copyright © 2020 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo