×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

СИГНАЛ /и до Президента/ - С тревога за хората, които влизат в Безистена. Опасност?

Петък, 16 Март 2018 08:25                                                                                    До Президента

                                                                                       на Република България

                                                                                       г- Румен Радев

                                                                                        До Министър–председателя

                                                                                        на Република България

                                                                                        г-н Бойко Борисов

                                                                                        До Главния прокурор на

                                                                                        Република България

                                                                                        г-н Сотир Цацаров           

                                                                                      

                                                                                        До ръководителя на

                                                                                        специализираната прокуратура

                                                                                        г-н Иван Гешев

 

До националните медии

До Ямболските медии

С И Г Н А Л

за проверка

от Инициативен комитет  „Да спасим град Ямбол от Кмета“

гр.Ямбол ул.“Н.Петрини“ 37

Относно:

             

            Уважаеми г-н Радев,

             Уважаеми г-н Борисов,

            Уважаеми г-н Цацаров,

            Уважаеми г-н Гешев,

            Уважаеми дами и господа от медиите,

            Още от самото начало горепосочения обект бе съпроводен с много неясноти и проблеми. И тези проблеми се задълбочаваха с „напредването на строително монтажните работи(СМР)“. Самото участие в процедурата по избор на изпълнител означава, че всеки участник в нея е приел условията на Възложителя, количествено стойностната сметка (КСС) и одобрения проект!

            Ето и накратко хронологията и въпросите към изградения обект:

  1. В проекта по част Конструктивна има заложено изпълнение на обтяжки на куполите на Безистена – И ДО МОМЕНТА ТЕ СА НЕИЗПЪЛНЕНИ!!!
  2. В проекта по част Конструктивна има заложено изпълнение на ПИЛОТНО УКРЕПВАНЕ НА СУТЕРЕНА – Необяснимо защо ОбС Ямбол гласува допълнителни 250 000 лв за препроектиране и допълнителни СМР. Кой и защо наду цената на обекта??? Нарушен ли е Закона за обществените поръчки при възлагане на допълнителните СМР???
  3. След изпратен сигнал до прокуратурата за това, че сградата не е осигурена на заметръс Община Ямбол възложи конструктивно обследване на проф.Йордан Милев от Университета по архитектура строителство и геодезия (УАСГ). Въпросното обследване и до момента е засекретено от кмета на общината Георги Иванов Славов?! Усилено се говори, че към момента сградата на Безистена е осигурена до 3-та степен по Рихтер или казано на по прост език – тя е опасна за здравето и живота на хората!!!
  4. В проекта липсват изчисления за устойчивост на сградата на земетръсни сили! От община Ямбол неколкократно си сменяха становището коя е програмата, която е използвана за изчислението на сеизмичност! Основния въпрос тук е: Използвания програмен продукт може ли да моделира изчислителен модел на такъв тип сграда, каквато е сградата на Безистена? При положение, че нулевия цикъл на сградата е разчленен на три части, без връзка между тях (между тях има земни маси), над които „лежат“ носещите зидове, то при земетресение най-вероятно тези носещи зидове ще пропаднат, а оттам и цялата сграда! Неизпълнените критични за устойчивоста на сградата видове конструктивни работи (обтяжки за куполите – съгласно проекта; връзки между коравите ядра на разчленения сутерен, в следствие на което е сигурно пропадането на носещите стени между ядрата при земетръс и крещящо противоречие с нормативите – това са все неща, от които ние сме силно обезпокоени!
  5. И в момента има Продължаващи (незатихващи) хоризонтални деформации (свода на северния вход) без да има отчетено земетресение. Под носещите стени между разчленените части на сутерена има пръст, която ще отвори и разруши сградата при неизбежните бъдещи динамичните ефекти (деформацията на земните пластове при чирпанското земетресение отразени в докладите на БАН и характеристиката на геоложката картина) Неколко кратно е забелязана група геодезисти (според проведени разговори са от София), които извършват някакви замервания – може би тясно свързани с въпросните деформации?!
  6. Има ли доклад от надзорна фирма за изготвените проекти, който в случая е задължителен?
  7. Защо проектантите на основния проект се отказаха от авторските си права по време на строителството? Дали защото предписанията им не се приемаха от Възложителя и от Строителя и не се изпълняваха?
  8. Изпълнени ли са предписанията от обследването на екипа на проф. Йордан Милев???

            След всичко казано дотук остава един основен въпрос: ОПАСНА ЛИ Е В МОМЕНТА СГРАДАТА НА БЕЗИСТЕНА В ЯМБОЛ ЗА ОБИТАТЕЛИТЕ И ПОСЕТИТЕЛИТЕ И???

                       

            Уважаеми г-н Цацаров,

            Уважаеми г-н Гешев,

            Разчитаме на обективна и своевременна проверка от Ваша страна на изложените факти от нас.

            В очакване на отговора Ви

                        С уважение:   Александър Петров ..................................

                                               Борислав Пехливанов................................

                                               Каньо Канев.................................................

                                               Иван Кърцъков...........................................

                                               Красимир Стойчев......................................

                                               Рафаел Калдерон..........................................

Read 11857 times
Rate this item
(1 Vote)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo