×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Община Ямбол съобщава за конкурс за детска рисунка ЕДЕН

Вторник, 09 Октомври 2018 11:47

Втори детски конкурс за рисунка под надслов „Моята ЕДЕН дестинация в България“

 

Ямбол е сред 17-те ЕДЕН дестинации от България, чиито забележителности и атракции могат да бъдат тема на рисунките на деца на възраст от 7 до 14 години за участие в обявения от Министерството на туризма конкурс за рисунка под надслов „Моята ЕДЕН дестинация в България“.

Инициативата е по повод Световния ден на туризма и с оглед изпълнението на  проект „Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН в България – III издание, финансиран по програма COSME 2014 -2020 г. на ЕС, изпълняван от Министерството на туризма.

Темите на ученическите рисунки задължително трябва да са свързани с една от българските ЕДЕН дестинации - Ямбол, Драгоман, Ардино, Чавдар, Мездра, Силистра, Луковит, Сандански, Кюстендил, Белоградчик, Белица, Сапарева баня, Каварна, Враца, Странджа, Казанлък и Кърджали. Творбите следва да представят гледната точка на авторите към забележителностите и атракциите, намиращи се на територията на избраната от тях ЕДЕН дестинация (природни, културни, исторически обекти, обичаи, бит, събития, фестивали и др.).

Рисунки на участниците се приемат до 27.11.2018 г. включително на адреса на Министерство на туризма в гр. София, ул. „Съборна“ №1. Резултатите ще бъдат обявени до 31.12.2018 г.

Приложения: условия за кандидатстване, декларация

 

МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА

КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА

 

„МОЯТА ЕДЕН ДЕСТИНАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ“

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ

Долуподписаният/ата ........................................................................................................

                                         /име, презиме, фамилия на декларатора/

родител/настойник/попечител/лице, полагащо грижа на/за

………………………………….....................................................................................................

                                         /име, презиме, фамилия на ученика/

Роден на …………………………….............................................................................................

/дата, месец, година на раждане на детето/

Декларирам, че съм запознат/а и съгласен/на с регламента на конкурса „МОЯТА ЕДЕН ДЕСТИНАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ“ и давам съгласието си за следното:

  1. Детето ми да вземе участие в конкурса;
  1. Снимки на детето и/или неговата рисунка и неговите имена да бъдат използвани и оповестявани от Организатора в информационни материали, свързани с Кампанията;
  2. Творбите, снимките и материалите, илюстриращи участието на детето в проекта, могат да бъдат публикувани в интернет, facebook страниците на Министерството на туризма и в други медии;
  3. Всички рисунки, снимки на участниците и информационните материали, използвани във връзка с организиране и оповестяване на конкурса се предоставят безвъзмездно на организаторите;
  4. Спрямо детето е/ не е (излишното се зачертава) предприета мярка за закрила по Закона за закрила на детето от дирекция „Социално подпомагане“ - ……………….

В допълнение на предходното, участниците дават съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да се свързват на предоставени от тях контактни данни:

Адрес: ……………………………………………………………………………………….

Телефон:…………………………………………е-mail: ……………………………………

Дата:                                                 Законен представител:

                                                                                  /Подпис/

Дете, навършило 14 години:

                                                                                  /Подпис/

Read 564 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2019 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo