×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

28-ми ноември сесия в Ямбол Ибришимов да подава оставка и върне заплатите! Featured

Сряда, 28 Ноември 2018 05:27


Председателят Ибришимов на нея ли  ще подаде  оставка, заради събираните, заради него незаконно по 180 лева такса на дете. И кога ще ги върнат на родителите тези незаконни и несправедливи пари?

 

1. Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2018г.

2. Предложение относно промяна на параметри по Договор за кредит 945/10.01.2018г. с цел осигуряване на оборотни средства на Община Ямбол, в качеството й на бенефициент по оперативна програма “Регионално развитие“ 2014-2020г., по договор за безвъзмездна  помощ № BG16RFOP001-1.017-0002-C01/12.01.2017г. по проект „Устойчиво и интегрирано развитие на образователната инфраструктура на община Ямбол“.

3. Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на ел.кабел ниско напрежение за захранване и подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение на поземлен имот с идентификатор 87374.574.244 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Манаф чаир".

4. Предложение относно разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 87374.72.657 по кадастралната карта на град Ямбол и обединяване с УПИ I - 10, кв./м/.72 по ПУП на гр. Ямбол, м. Покрития кладенец " и одобряване на задание за същото.

5. Предложение относно продажба на общински имот по ЗОС.

6. Предложение относно прилагане на плана за регулация за УПИ VII 214, кв. 35, одобрен със Заповед  I-А-630 от 02.08.1994г., ул. „Яне Сандански“ № 18.

7. Предложение относно предоставяне под наем имот - ОС на Българска евангелска църква божия с председател Дюндар       Асан.

8. Предложение относно внасяне на предложение в МС на РБ за отпускане на ПП на детето  Идрис          Славов.

9. Предложение относно отпускане ЕФП на Николина          Русева.

Read 758 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2019 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo