×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Глобата на кмета на Ямбол за замърсяването на околната среда наистина отпадна.

Петък, 08 Март 2019 21:26

Кметът е невинев - Общината е виновна, според съда. А уж колективна отговорност нямало. И всяко престъпление имало име презиме и фамилия...Тоест избрали сме го ние да ни трови...?


Вижте  аргументацията: отговорността за неизпълнение на предвидените в чл.48 ал.1 т.11 ЗВ задължения е за Община Ямбол представлявана от кмета на община, но не самия кмет ,в качеството му на представител на същата.По никакъв начин по делото не е установено кмета на общината в качеството му на такъв да носи отговорност,било защото той е посочен в разрешителното,било на друго основание. От представеното по делото комплексно разрешително не е видно в него да е предвидена отговорност за други лице ,различно от титуляра-Община Ямбол.В този смисъл правилно и обосновано РС-Ямбол е приел,че след както Кмета на община Ямбол не е титуляр на издаденото разрешително,то не следва констатираното нарушение да му се вменява в отговорност.Следвало е да бъде ангажирана административно-наказателната отговорност на Община Ямбол.Съгласно чл.14 от ЗМСМА общината е самостоятелно юридическо лице,представлявана от кмет,който е орган на изпълнителната власт съгласно чл.38 ал.1 във вр. с чл.44 ал.1 т.15 ЗМСМА.Така допуснатото нарушение е особено съществено и съставлява самостоятелно основание за отмяна на НП.

Решението е окончателно. Герберите отнеха възможността и за обжалване не по-горна инстанция.
Местните отсъждат за местния велможа.
http://adms-yambol.org/files/spravki/0074d818/18822819.htm

 

Бел. Яс:

Какво да коментираш - какво да се прави или да не се прави в Общината решения взема  или не взема кметът, но за тези действия или бездействия не е виновен той, а Общината...А Община Ямбол е съставена от живеещите в нея. Следващият път да глобяват нас Кметът, който е допуснал замърсяването няма вина. НИЕ СМЕ ВИНОВНИ.

Има логика в Решението - ако се констатира подобно замърсяване догодина по-същото време, когато кметът е друг, примерно той ли ше трябва да бъде глобен, защото е кмет.


Все пак обаче Комплексното разрешително е дадено на Община Ямбол с кмет Георги Славов. И той, според нас ще трябва да понесе наказателната отговорност, че от 2016 година се правят предписания, които той не изпълнява и на основание на това негово бездействие не е променено комплексното разрешително, което да прави законно стоварването на битови отпадъци на депото край Хаджидимитрово.
Дали знаят за това, че депонират незаконно кметовете на Сливен, Стралджа, Нова Загора и "Тунджа"?

 

Read 2298 times
Rate this item
(0 votes)
Tagged under
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo