×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Предложението за местен референдум в Ямбол – незаконосъобразно Featured

Вторник, 26 Март 2019 17:25

Предложението за провеждане на местен референдум по повод намерението на община Ямбол за поемане на дългосрочен дълг е незаконосъобразно, тъй като влиза в разрез с разпоредби от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Това е заключението на правната комисия към ОбС – Ямбол. Същата позиция е застъпена и в становището на кмета Георги Славов, което той следва да представи, съгласно законовите изисквания.

Припомняме, че на 28.02.2019г. представители на Инициативния комитет за провеждане на местен референдум, членове на който са и част от местното ръководство на БСП, внесоха в канцеларията на Общинския съвет подписите на 7627 души. Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към МРРБ извърши проверка на имената и другите данни от списъка. Оказва се, че в него фигурират над 1100 некоректни записи, включително на починали хора, лица, изтърпяващи наказание лишаване от свобода, на чужди граждани, на лица, които нямат постоянен адрес в Ямбол, подадени грешни данни за ЕГН и др. С протокол от 21.03.2019 г. е констатирано, че броят на установените коректни подписи е общо 6456. Общият брой на лицата с избирателни права, които имат постоянен адрес на територията на община Ямбол към датата на внасяне на подписката е 69405. Следователно предложението за референдом не може да произведе пряк ефект и да задължи ОбС да насрочи провеждане на допитването, тъй като не е изпълнено изискването подписите да са не по-малко от една десета от гражданите с избирателни права на територията на община Ямбол.

По-важното обаче в случая е, че въпросът дали общината да поеме дългосрочния дълг е в противоречие със Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Това е така, защото средствата от 9 млн. лв. по бъдещия заем са част от приетия още в края на януари бюджет на община Ямбол за 2019 г. А според цитирания закон, чрез местен референдум не могат да се решават въпроси на общинския бюджет. Това съответно води и до незаконосъобразност на предложението за референдум. В подкрепа на това твърдение са и мотивите на съда по дело, заведено срещу приемането на тазгодишния бюджет на общината. В свое определение тричленният състав е изтъкнал, че провеждането на референдум не може да цели промяна на вече  приетия бюджет за 2019 г. и не може пряко да рефлектира върху него, предвид забраната по чл. 26, ал. 2, т. 1 ЗПУГДВМС /въпроси на общинския бюджет не могат да се решават чрез местен референдум/.

Становищата на правната комисия и на кмета на община Ямбол са внесени в общинския съвет. Той ще се произнесе по предложението за референдум на насроченото в тази връзка заседание, което ще се проведе на 29.03.2019г.

Информацията е на пресцентъра на община Ямбол
На сн. е юрист номер 1 на правото на ОбС на Славов Николай Костадинов

Read 847 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2020 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo