×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Гражданите нямали право дори на съдебно по разглеждане по същество

Понеделник, 01 Юли 2019 09:40

Общинският съвет отказва да разгледа предложение на Граждански инициативен комитет, подкрепено с подписка на хиляди. - Съдът не разглежда пък по същество жалбата срещу отказа на Съвета дори да разгледа искането на Комитета.По тези казуси ние гражданите нямаме право да се жалваме. Единствените, които имат право да протестират май са само Областният управител, назначен от Правителството на...И Прокуратурата на "Ти си го избра" В редакцията няма данни и двете институции да са го сторили. Защото не са.... Ямболският съд не разгледа жалбата на Гражданската инициатива за парк Боровец срещу Решение на Общинския съвет на Ямбол. Законът не предвиждал... В Определението, което подлежи на обжалване пише: "Правомощията на местната гражданска инициатива се изразяват единствено в отправяне на предложения до общинския съвет, кмета на общината, на района или на кметството, или до областни или регионални органи на изпълнителната власт за решаване на въпроси от местно значение. Законът не предвижда тази форма на гражданско обединение да има право на обжалване на административни актове. Изброеното съставлява законоустановените правомощия на инициативния комитет, който не е правосубектен, т.е. няма право да подава жалби до съда и да защитава интересите на целия град. Възможността за организиране на местна гражданска инициатива за решаване на въпроси от местно значение е императивно и ограничително определена в закона и не включва правомощие за сезиране на съда. Ето защо, въпреки легитимно да са избрани инициативен комитет и председател, правомощията им не включват подаване на жалби срещу административни актове, които се оспорват по реда на АПК." Съдът се позовава и на пет Определения на ВАС - четири, от които от времето на сегашния режим на управление на България РЕШЕНИЕТО ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ поради недопустимост жалбата на Инициативен комитет за организиране на местна гражданска инициатива с предмет „Запазване на градоустройствения статут, всички съществуващи сгради, преместваеми съоръжения, временни постройки и подобрения в к.к.„Б.“, гр.Ямбол”, представляван от председателя Ц.В.Р. с постоянен адрес ***, чрез адвокат Г.Д., член на САК, със съдебен адрес ***, офис 3 против Решение № XLVI по точка 1 от 07.06.2019 г. на Общински съвет – Ямбол. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 246 по описа на Административен съд-Ямбол за 2019 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в седмодневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.

Read 342 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2019 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo