×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

ПРОЕКТИ ЗА ЗАЕТОСТ ЗА 500 000 ЛЕВА

Понеделник, 15 Юли 2019 16:40


За тях съобщи на брифинг кметът на община "Тунджа" Георги Георгиев

                                              

Проекти за заетост за 500 000 лева бяха внесени през изминалата седмица от община „Тунджа“ и Сдружение с нестопанска цел „Читалища с бъдеще 2012“. Проектните предложения са разработени по обявената процедура за подбор на проекти на МИГ Тунджа, по ОП РЧР- BG05M9OP001-1.072 „МИГ Тунджа - Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост“.

            Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос № 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“, Инвестиционен приоритет № 1  „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местните инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила” на ОП РЧР.

            Проектното предложение „Читалища с бъдеще“- Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост в малките населени места“ е на стойност 98 880,32 лева. То предвижда мотивационно обучение и последваща 12 месечна заетост на 10 лица, от които 5 на позиция „Чистач/хигиенист“ и 5 „Работник озеленяване“. Наетите лица ще бъдат ангажирани с поддръжката на народните читалища и прилежащите към тях обществени места в селата Безмер, Ботево, Генерал Инзово, Кукорево, Маломир, Окоп, Роза, Скалица, Тенево и Ханово.

            Проектното предложение на община „Тунджа“ - „Осигуряване на заетост чрез обучение на отдалечени от пазара на труда лица на територията на Община „Тунджа“ е на стойност 359 888,32 лева. Дейностите по проекта се фокусират върху предоставяне на интегрирани услуги за активно социално включване на 34 лица от силно уязвими групи чрез включването им в мотивационно обучение и обучение за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова и последващо включване в заетост на длъжност "Общ работник" и "Работник, озеленител" в рамките на 10 месеца.

Read 729 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2020 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo