×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Обществената поръчка за сметосъбирането и сметоизвозването в Ямбол,

Сряда, 11 Декември 2019 07:18


проведена при управлението на  Георги Славов е незаконна.

КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА:

Произнасяне: установява незаконосъобразност() - ОБЩИНА ЯМБОЛ; друго(ВЪЗЛАГА на община Ямбол да заплати на „Волф Милениум“ ООД направените в производството разноски.) - ОБЩИНА ЯМБОЛ;

Р Е Ш И:
1. УСТАНОВЯВА НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ на Решение № РД/02-00666 от
26.08.2019 г. на заместник-кмета на община Ямбол, упълномощено лице, съгласно Заповед №
РД/02-00535/20.08.2018 г. на кмета на община Ямбол, за откриване на „открита“ по вид
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Сметосъбиране и сметоизвозване на
твърди битови отпадъци от територията на Община Ямбол“.
2. ВЪЗЛАГА на община Ямбол да заплати на „Волф Милениум“ ООД с ЕИК 131016886
направените по производството разноски в размер на 1 700.00 (хиляда и седемстотин) лева.
Решението подлежи на обжалване пред тричленен състав на Върховния административен
съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
ЗАМ.

http://reg.cpc.bg/Dossier.aspx?DossID=300054877&uniq=18102019%20%D0%B3%2016%3A08%3A55&fbclid=IwAR01njRsNNbLTzQeWk7cB0pOksrMIYJMXZFxV65nYqK0h5U67l9MCGtH3B0

Пред новата общинска администрация стои въпросът да изпълни ли Решението на КЗК, тоест да стартира процедура за обществена поръчка,да го обжалва във ВАС, или...
Защото на 7 ноември 2019 г. същата тази Бицова е подписала Договор с избрания , според КЗК, по незаконна Процедура, изпълнител.
Не победителят в поръчката е атакуван, атакувана и незаконна, повтаряме, според КЗС е самата процедура от самото й начало.
Н, договорът беше подписан.
И ко прайм сега?

Read 986 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2020 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo