×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

ИЗБОРЪТ Е НАШ - ИНВЕСТИРАМЕ ИЛИ САМО РАЗПЛАЩАНЕ Featured

Четвъртък, 12 Декември 2019 10:21

В края на всяка година кметството изчислява разходите за чистотата в града и обработка на отпадъци през следващата година. Първо гражданите, а сетне и Общински съвет обсъжда предложението и го одобрява. Така наречената План сметка, по прихода и разхода, става задължителна и посочените в нея суми не трябва да се надвишават през годината.

Отделно от това, предишното управление на кметството, всяка година теглеше средства от, явяваща се като „ спестовна“ за гражданите сметка. Сметка на общината в РИОСВ- Стара Загора, в която ежегодно, от години, задължено от Закона, кметството внася по около 800 000 лв.. /Техният размер зависи от тоновете депониран отпадък на депо и е задължение по закон да ги отделя./ Внимание - парите в тази сметка също са предназначени за дейности, които вече ги има в план сметката. Но и най-вече, подчертавам, най-вече - за крупни инвестиции в дейностите по т.нар. „управление на отпадъците” /изграждане на сепариращи и компостиращи инсталации, разширения на депото, рекултивация на запълнена клетка, заводи за изгаряне и др./

Но години наред вместо да се инвестира от там, се теглеха пари. За разплащане на разходи ни се обясняват сега. Какви разходи?
Излиза какво, че годишно освен средствата по План- сметка, общината е разполагала и с допълнителни пари, които са се харчели без решение на общински съвет и неясно за точно какви дейности.

Така всяка година ВНАСЯХМЕ обезпечения за депониране на отпадъците и ТЕГЛИХМЕ, в почти същия размер средства.

Така „спестовната“ ни, а всъщност инвестиционната ни сметка, се ползваше като „разплащателна“ и стои почти една и съща.

Харчихме парите за да плащаме услугите на фирмите, които ни преработваха отпадъка, казват от общината. Но нали те са били изчислени предварително и заложени в одобряваната План-сметка!?

Сега става ясно, че 300 000 лв, от тях, изтеглените за 2018 г. ,и получени през 2019 г., се прехвърлят за 2020 г. като преходен остатък?!

Аз питах, питам и сега - необходимо е да знаем - какво е разплащано с останалите 400 000 лв, от изтеглените общо около 700 000 лв. ?!

Повтарям пак - в План сметката са били предвидени и одобрени пари за разплащане на същите дейности?!

Защо общината „въртеше“ едни пари всяка година! Това никой не можа смислено да обясни.

Бюджетарите си „връзваха“ сметките. Но подчертавам реално се теглеха ежегодно парите, които трябва да се пестят за да се инвестират в капитали на общината. А капитали са ни необходими. Ето защо:

Ямбол има разходи, за дейности, които трябва да бъдат направени, ако наистина ще се грижим като добри стопани за повереното ни общонародно имущество:

- От депото изтичат замърсени води. Има предписания за ремонтни дейност от контролните органи, предписания, които не се изпълняват 2 години вече;
Факт е, че депото вече е с изчерпан капацитет по Комплексно разрешително. Но от РИОСВ ни отказват да го увеличим, независимо че клетката има свободен обем, защото не са изпълнени именно тези техни изисквания...
- Трябва да разшири ретензионния басейн на депото, където да се събират изтичащите мръсни води от депото защото направения с евро пари се оказа малък; На европейския им проект...Препълва се и се налага да се гласуват средства за източването и пречистването на водата от него в Сливен...250 хиляди лева на година струва това...
- Трябва да изгради нова клетка за депониране на отпадъци, до сегашната или на друго място.
И съвсем не на последно по важност място:
Трябва да изгради собствена, общинска сепарираща инсталация, за да не плащаме на частник и да му подаряваме пластмасата си: хартията, стъклото…всичко което отива като суровина за рециклиране и носи печалба.. Само ще посоча, че други общини печелят от сепариращата си и компостираща собствена инсталация. Нашите предходници тук подаряваха..
Договорът със сегашните "сепаратори" изтича следващата година...

За всичко това трябват пари, но 3 млн. лв ,които се поддържат в сметката на общината в РИОСВ, няма да стигнат до никъде.
Онова, безумно управление работеше така, и не трябва да се продължава по същия начин! Ние, гражданите искаме яснота и прозрачност и очакваме отговори на много въпроси, решаване адекватно на проблемите и отчет за парите ни!

Мариета Сивкова

Read 374 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2020 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo