×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Уволнен, заради неявяване на работа лекар от ЦМСП в Ямбол

Неделя, 05 Юли 2020 05:35


обжалва в Окръжния съд.

На първата инстанция жалбата срещу уволнението е отхвърлена от Съда.

Обясненията на ръководството на ЦМСП /през април, когато се е гледало в ЯРС делото за наложеното наказание/ са

Изложените в исковата молба факти и обстоятелства не отговаряли на обективната действителност. За процесния период ищцата не била в отпуск по болест, т.к. нямала право на болнични, понеже за последните три години била ползвала повече от 360 дни.За периода 02.09.2019 – 15.10.2019 год.ищцата не се явила на работа и не представила доказателства за това. От извършените проверки се установила, че е в самоотлъчка, с което нарушила разпоредбите на чл. 190,ал.1,т.2 от КТ.Била поканена да даде обяснения по чл. 193 от КТ, каквито представила на 17.10.2019 год., но към същите липсвали доказателства за временна неработоспособност.ЕР на ТЕЛК от 01.11.2019 год. било получено от работодателя с получаване копие от ИМ на 24.01.2020 год.Преди налагане на наказанието било отправено искане до ТЕЛК дали ищцата се ползва със закрилата по чл. 333,ал.1,т.2 и 3 от КТ , както и искане до Д“ИТ“. Ответникът оспорва твърденията на ищцата, за уволнение, предвид системни нарушения на трудовата дисциплина. Твърденията за дискриминация бил голословни.
/Бел. Яс- това по-горе е от Решението на ЯРС на 14 април 2020 г./

И на 14 април ЯРС отхвърля жалбата и потвърждава акта за уволнение

Тази  седмица състав на  ЯОС определи
По искането на въззивницата за назначаване на СМЕ въззивният съд намира следното: С исковата молба ищцата е поискала назначаване на СМЕ относно заболяванията, от които страда, както и за кои от тях следва да ползва закрила по чл.333, ал.1, т.3 от КТ. ЯРС е отхвърлил искането на ищцата за назначаване на СМЕ като се е мотивирал, че представя медицински документи и в исковата молба не е посочила изрично от кое заболяване, предоставящо ù закрила, страда. Налице е хипотезата на чл.266, ал.3 от ГПК. Като не е назначил исканата СМЕ по относимите по делото въпроси, първоинстанционният съд е допуснал процесуално нарушение, което следва въззивният съд да отстрани чрез назначаване на СМЕ по искане на въззивницата. В т. 3 от ТР 1/09.12.2013г. на ОСГТК на ВКС е прието, че въззивният съд е длъжен да събере доказателствата, които се събират служебно от съда (експертиза, оглед, освидетелстване), само ако е въведено оплакване за допуснато от първата инстанция процесуално нарушение, от което може да се направи извод, че делото е останало неизяснено от фактическа страна, или за необоснованост на фактическите изводи, поставени в основата на първоинстанционното решение, или ако тези доказателства са необходими за служебно прилагане на императивна материалноправна норма. В случая е въведено оплакване за допуснато от първата инстанция процесуално нарушение, от което може да се направи извод, че делото е останало неизяснено от фактическа страна.
С оглед изложеното, ЯОС

ОПРЕДЕЛИ:

Назначава съдебно-медицинска експериза, която да се извърши от вещото лице д-р Д. Г.Г. от гр.С., която след като се запознае с материалите по делото и медицинската документация за М.П.К., да отговори на въпросите: Страда ли М.П.К. от заболяване "захарна болест" и/или заболяване по чл.1, ал.1 от Наредба №5/1987г. за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл.333, ал.1 от КТ, към 07.11.2019г. - датата на връчване на заповедта за уволнение?
при депозит от 200лв., вносим от въззивницата по сметката на ЯОС в 3-дневен срок от съобщението.
НАСРОЧВА делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 21.07.2020г. от 9.30ч., за която дата и час да се призоват страните по делото.
Съобщава на страните доклада по делото, съобразно изложеното в обстоятелствената част на настоящото определение.
Определението не подлежи на обжалване.
Да се връчи препис от определението на страните.

 

 

Read 1818 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2020 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo