×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

+Сигнал за укриване /според него/ на Организирана престъпна група в Ямбол е изпратил

Четвъртък, 02 Септември 2021 06:30

 

Окръжна прокуратура Ямбол и за сведение до Главния прокурор г-н Иван Гешев инж. Александър Петров от Ямбол.

                                        

ДО ОКРЪЖЕН  ПРОКУРОР ЯМБОЛ

ЗА СВЕДЕНИЕ

ГЛАВЕН ПРОКУРОР

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

                                          

СИГНАЛ

 

От инж. Александър Любомиров Петров – член на КИПП Ямбол с ППП

гр. Ямбол, ул. „Николай Петрини“ №37, тел: 0887458819

 

За опит за укриване на членове на организирана престъпна група от бивши служители на Община Ямбол извършили кражбата на стотици хиляди левове от обект „Реставрация, консервация, развитие и експониране на Безистена в гр. Ямбол„ в периода 1914-1915г. и съзнателно увреждане на конструкцията на сградата до състояние на „неустойчиво равновесие“ и въвеждането и в експлоатация с документи с невярно съдържание.

     Уважаеми господин Окръжен Прокурор,

Декларирам с компетентност и пълна отговорност, че с „Постановление за прекратяване на наказателно производство от 21.07.2021г по ДП №3/2021г. по описа на ОД на МВР Ямбол, пр..пр.№249/2020г. по описа на ЯРП, водено престъпление по чл.296 ал.1 от НК прокурор В. Баракова е направила опит да се укрие организирана престъпна група нанесла щети на Безистена ремонтиран с Европейски пари.

  Там е написано:

 1. След съвкупна преценка на събрания по делото доказателствен материал… .
 2. На 07.01.2015г в гр. Ямбол бил сключен договор между Община Ямбол… .
 3. …. била определена цена от 18 000 лева
 4. Крайният срок за предаване ……03.02.2015г.
 5. Платените 18 000 били отчетени (осчетоводени) като капиталов разход за

    придобиване на нематериален актив и осчетоводени като нематериален      актив.

 1. Конструктивното обследване на обект „Безистен“ е било възложено с намерението да се предостави оперативна информация за сградата. Приетият документ обективиращ извършване на конструктивното обследване не бил със самостоятелно значение и не бил послужил за издаване на последващи актове.
 2. След приключване на строително – монтажните работи на обекта, строителя изготвил окончателен доклад до възложителя, че строежът е изпълнен в съответствие с техническите правила и норматив, и одобрените инвестиционни проекти … . В тази връзка за общината не е възникнала необходимост от вземане на допълнителни мерки за обекта включително такива по изготвеното Конструктивно обследване възложено с договор № ДГ/03-00001 от 07.01.1915г.
 3. В хода на разследването не се е установило местонахождението на процесния документ и същият не бил предоставен на органите на досъдебното производство.

  Разпитани са всички съпричастни към предмета на разследването лица, а именно представители на Община – Ямбол, лицата участващи в експертната комисия по унищожаване на неценни документи с изтекъл срок на съхранение от 08.12.2017 година, директори на дирекции в общината – УТС, СП, ОСД и ПД и служители в Община – Ямбол. В своите показания никой от разпитаните свидетели не е посочил къде се намира въпросният документ, както и бил ли е наличен към момента на произнасяне на съда по адм. Дело №113/2017 год. по описа на ВАС и по адм. Дело №13563/2018 година на ВАС. В своите показания свид. Евтимов – директор на дирекция „Устройство на територията и строителството“ към Община – Ямбол е посочил, че заедно с тогавашния кмет на общината – Георги Славов са посетили гр. София и са се срещнали с проф. Милев, автора на конструктивното обследване на обект „Безистена“, като по време на тази среща е било говорено за извършването му. Същият не се е запознал с хартиения екземпляр на документа и не е знаел кой и къде го е съхранявал. В своите показания гл. архитект на общината – свид. Жечев е посочил, че се е запознал с документа, но не е знаел къде е бил съхраняван в последствие.

Св. Петрова – зам. кмет на общината за периода 2011-2019 година също е посочила, че е виждала документа, но не знае къде е бил съхранявано в последствие. В своите показания членовете на експертната комисия, натоварена със задълженията по унищожаване на неценни документи с изтекъл срок на съхранение от 08.12.2017 година са посочили, че не са виждали въпросния документ и не са участвали по какъвто и да е начин в неговото съхранение или унищожаване.

    От това категорично следва , че прокурор Баракова, е много, ама много глупава или корумпирана или мрази народа ни, защото се е решила да стигне дотам, да напише такива и толкова нелогични неща за статута който има, без да обясни:

 1. 1. Че как е възможно да се случи защитаващият морални ценности, инженерна компетентност и достойнство представител на общината, присъствал на изпитванията на терен с проф. Милев и бил в непрекъснат контакт и обмен на информация с проф. Милев, да не знае какъв е резултата от тях и какви следва да са действията за изпълнение на задължителните предписания, след като това е най – значимото му задължение?
 2. 2. Проверила ли е, с какъв договор, цена, срок и на кой е възложила Община Ямбол Конструктивното обследване с което е приет обекта, след като е изгубено това на проф. Милев и след като без такова обследване обекта не може да бъде приет?
 3. 3. Как е приела за „оперативна“ информация най-важния документ за този обект и то от професор с международен статут за 18 000 лева, извършеното обследването на проф. Милев?
 4. 4. Как без приложено обследване на „Безистена“ са одобрени инвестиционните проекти от Стоян Жечев – главния архитект на Ямбол, съответно възложено с договор с хонорар, срок и др. от инвеститора. Ако е изгубен този документ (най – важният) е можел да се поиска от изпълнителя – фирмата „Йода“

Как Стоян Жечев е подписал одобряването на проекта без писменото становище на директора на дирекция „Устройство на територията и строителството“ към Община Ямбол при наличието на заповед, че без такова не може да има одобряване за което стриктно са спазвали и директора и главния архитект?

 1. 5. Как Стоян Жечев приема представеният от строителя Доклад, че строежа е изпълнен в съответствие с техническите правила и нормативи, след като е ясно че е брутална корупционна схема. (Изпълнителят да си оценява работата). Как Доклада на проф. Милев е приет за оперативна информация струваща 18 000 лева и доказващ, че обекта не отговаря на действащите норми и са си позволили с фалшивия Доклад от строителя, който крие кражбите, неизпълнените видове работи и разрушаването на устойчивостта на Безистена?
 2. 6. Че строителят е изготвил окончателния Доклад до възложителя, че строежът е изпълнен в съответствие техническите правила и норми?

    Нали в ЗУТ се описват процедурите по изготвянето на Докладите, кой ги възлага, договаря, плаща и изпълнява за да няма корупция, или за мафията това не се изисква като необходимост от прокурор Баракова, за да може изпълнителя и надзорник да скрият какво са извършили, какви зулуми са направили, колко пари са откраднали. Нали това се случи със същият надзорник за Ларгото – София?

 1. 7. Че не е поискала информация за надзорната фирма. Щеше да установи, че е участвала в голямата кражба на пари от Ларгото в София с инвеститор министерството на културата?
 2. 8. Че не се е запознала с изводите и необходимите неотложни мерки за защита живота на хората в обследването на проф. Милев. Обследването го има навсякъде, включително прокуратура Ямбол.

        Натрапват се и въпросите:

 1. Има ли смисъл от такава прокуратура на такава висока цена обществото ни, след като дейността и ще бъде само да пита престъпниците дали са извършили престъпленията си и да ги оправдава т.е. да ги брани от народния гняв и възмездие?
 2. Защо прокурор Баракова не се е запознала със задължителните документи за приемането на такива обекти като „Безистена“ и не е чела цитираните решения и задължителните предписания в обследването на проф. Милев и тълкувания на всички нива на съда по казуса на „Безистена“?
 3. Прокурор Баракова не е ли тази която изпълнява мръсните поръчки на мафията и защо след като това се знае от магистратите, това и се позволява?
 4. Възможно ли е изчегъртването на „гнилите ябълки“ от Ямболската прокуратура без Ямболската прокурорска колегия, която със сигурност знае, например що за прокурор е г-жа Баракова. Знаем, че гнилите ябълки са единици, затова пък с изчистването се спасява цялото от загниване?
 5. Имаше протести;
 • 60% от народа отхвърли престъпното управление на Борисов,
 • Всички искат прокуратура която ни защитава от престъпниците, остава отговора , кога такива като Баракова ще останат в миналото?

          Като гражданин и технически грамотен и запознат с проблема „Безистен“ Ямбол, съм готов за пореден път(тъй като всичко е минало през прокуратурите в Ямбол, ДАНС, специализираната прокуратура) да посоча фактите доказващи кражбата за стотици хиляди лева и щетите на конструкцията на Безистена и защо живота на хората е застрашен по време на земетресение в Безистена?

      Настоявам за проверка, както фактите и решенията на това постановление, така предходните на прокурор Баракова, за да се установи имало ли е умисъл или тя просто толкова може.

         Що за прокуратура и що за прокурор е В. Баракова? Откраднати са стотици хиляди левове, компрометирана е историческа сграда, застрашаваща живота на хората и всички участници в далаверата „Ни лук яли, ни лук мирисали“ а прокурора състрадално приема лъжите и ни убеждава, че аамнезията си е в реда на нещата и е достатъчно доказателство за спиране на търсене на истината и наказание на бандитите?

    Отново ли ще станем свидетели на гаврата на съдебната система над народа ни, както ненаказването (оправдаването) на крадците на два милиона лева от водопровода на ул. Граф Игнатиев Ямбол. Отново ли Ямболската прокуратура ще покаже колко е корумпирана.

ДАТА: 01.09.2021г.                                          ИЗГОТВИЛ:  …………………

                       

    (инж. Александър Петров)

Read 2095 times
Rate this item
(3 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo