×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

От пресцентъра на Общината съобщават за:

Четвъртък, 20 Януари 2022 11:48


ПЪРВО ЗА ГОДИНАТА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС – СТРАЛДЖА

     На 27 януари 2022г. от 10,00ч. посредством интернет връзка ще се проведе  29-тото заседание на ОбС – Стралджа. Първо съветниците  ще вземат решение по докладната записка на Атанас Киров, кмет на общината, относно ползване на пасища и мери от общински поземлен фонд от собственици на животновъдни обекти, притежаващи пасищни животни. Гроздан Иванов, зам.кмет и председател на МКБППМН, ще представи отчет за дейността на Местната комисия през 2021г. Според дневния ред предстои приемане на Общински план за младежта за 2022г., Мониторингов доклад  на общината за 2021г. в изпълнение на Областната стратегия  за равенство, приобщаване и участие на ромите в област Ямбол за периода 2021-2030г., Годишна програма за придобиване, управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2022г.

   Г-н Киров ще предложи поемане на краткосрочен общински дълг чрез безлихвен заем от Централния бюджет на Република България  за извършване на окончателно плащане проект „Рехабилитация на уличната мрежа на територията на гр.Стралджа за предоставяне на безвъзмездна  финансова помощ  по ПРСР. Очаква се вземане на решение за изменение и допълнение на Наредба №23 за отпускане на стипендии на студенти от община Стралджа.

Read 350 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo