×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Съдилищата от Ямболския съдебен район отчитат дейността си

Сряда, 30 Март 2022 08:28

 

Докладът за дейността на съдилищата от съдебния район на Окръжен съд - Ямбол през 2021 година беше обсъден на общо събрание на съдиите. Заради спазването на противоепидемичните мерки, на разглеждането на отчетния доклад присъстваха само магистрати, работещи в съответните съдилища от ямболския съдебен район - Окръжен съд - Ямбол и районните съдилища - Ямбол, Елхово и Тополовград.

Административният ръководител - председател на Окръжен съд - Ямбол Васил Петков запозна съдиите с доклада. От него става ясно, че през 2021 г. в съдебния район са разгледани общо 9571, които в преобладаващата си част са решени в 3-месечен срок.

В районите съдилища от съдебния район по изпълнителните дела през 2021 г.  са събрани общо 1 013 450 лв. Извършени са 12 428 вписвания. Издадени са 13 162 свидетелства и справки за съдимост.

Въпреки пандемичната обстановка, съдиите от съдебен район - Ямбол са постигнали много добри резултати в цялостната си дейност. В съдебния район на Окръжен съд – Ямбол делата се отлагат винаги основателно, с мотивирано определение на съда, като новото насрочване става в кратки срокове при спазване разпоредбите на ГПК и НПК, както и на противоепидемичните мерки, насочени към съдиите и към страните, участващи в процеса.

Всички съдебни актове са изготвени в сроковете по ГПК и НПК, като такива, изписани извън тези срокове, са единици и са само по дела с правна и фактическа сложност. Нисък е и процентът на отменените при обжалване съдебни актове, което говори за качеството на правораздавателната дейност, осъществявана от всички съдилища в съдебния район на Окръжен съд – Ямбол - Окръжен съд – Ямбол, Районен съд – Ямбол, Районен съд – Елхово и Районен съд – Тополовград.

Пълният доклад за дейността на съдилищата от Ямболския съдебен район през 2021 година е публикуван на интернет-сайта на Окръжен съд - Ямбол на 30.03.2021 г.

                                                                                   Катя Няголова

                                                                         Връзки с обществеността

Read 204 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo