×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Окончателно оправдан е човекът, обвинен и подсъдим за това, че бил

Четвъртък, 07 Юли 2022 05:23


показвал половите си органи на малолетни момичета. Не знаем точно за кого става въпрос, но.. Но станало е в сравнително малък град, където този тип пикантни "новини" плъзват усилено и повсеместно. И дамгосват. Съдебните решения, които цивилизованите общества смятат за мерилото на истината обаче не добиват популярност.

Присъдата по повдигнатото обвинение за блудство на Елховския районен съд е

Постъпил е въззивен протест от прокурор при РП – Ямбол, против Присъда
No260001/11.01.2022 година по НОХД No378/2019 година по описа на РС-Елхово , с която
подсъдимият Ч. А. А. с ЕГН ********** е признат за невиновен в това, че на неустановен
ден през месец септември **** година, в басейн, находящ се в частен имот в град ******,
област Ямболска, на улица „******", No **, склонил две лица, ненавършили ** - годишна
възраст - П. М. М., родена на **.**.**** година и М. И. А. родена на **.**.**** година,
двете от град ******, да наблюдават похотливо показване на човешки мъжки полов орган,
поради което и на основание чл.304 от НПК го е оправдал по повдигнатото против него
обвинение в престъпление по чл.1556, ал.1 от НК. ЕРС е постановил на основание чл.190,
ал.1 от НПК направените по делото - в хода на ДП и на съдебното производство разноски за
вещи лица остават за сметка на органа, който ги е направил.

Съставът на ЯОС, с председател - вече члена на ВСС Васил Петков смята, че

При правилно изяснена фактическа обстановка, районният съд е направил обосновани правни изводи, че подс. Ч. А. А. не е извършил престъплението, предмет на обвинението, като на неустановен ден през месец септември **** година, в басейн, находящ
се в частен имот в град ******, област *****, на улица „******", No **, да е склонил две
лица, ненавършили ** - годишна възраст - П. М. М., родена на **.**.**** година и М. И. А.
родена на **.**.**** година, двете от град ******, да наблюдават похотливо показване на
човешки мъжки полов орган, поради което и на основание чл. 304 от НПК ЕРС правилно го
е оправдал по повдигнатото обвинение в престъпление по чл.1556, ал.1 от НК.
ЯОС намира, че от всички събрани по делото доказателства и на база
заключението на вещите лица по назначените в хода на ДП две комплексни съдебно
психиатрично - психологични експертизи, не може да се направи категоричен извод, че
подс. Ч.А. е извършил от обективна и субективна страна описаното в обвинителния акт
действие. Правилно ЕРС е посочил, че съгласно чл. 303 ал.2 НПК съдът признава
подсъдимият за виновен, когато обвинението е доказано по несъмнен начин. Когато не се
установи, че деянието е извършено, че е извършено от подсъдимия или че е извършено от
него виновно, както и когато деянието не съставлява престъпление, съдът признава
подсъдимият за невинен. В случая е верен извода на първоинстанционния съд, че липсват
убедителни доказателства за това, че подсъдимия Ч. А. А. е осъществил от обективна и
субективна страна съставът на вмененото му престъпление - склоняване на две лица,
ненавършили **-годишна възраст, да наблюдават похотливо показване на човешки полов
орган. Правилно съдът е отбелязал, че липсват категорични и несъмнени доказателства,
които след съответен анализ да доказват авторството на деянието и да обосноват извод, че
подсъдимият умишлено е склонил двете малолетни лица да наблюдават похотливо
показване на полов орган, а още по-малко да ги е докосвал или да е искал да бъде докосван
от тях, както твърдят част от свидетелите. Правилно ЕРС е посочил, че безспорно установено по делото е, че подсъдимият е разположил басейн, който се посещава от деца, които живеят в околността, срещу заплащане и че свидетелките П. М. М. А. са посещавали няколко пъти този басейн през ****г., но е верен и извода, че няма категорични
доказателства докато двете деца са били сами в басейна, там да е влязъл и подс. А., да се е
облегнал на стената на басейна, да е дръпнал късите си панталони и демонстративно да е
показал половия си орган пред двете деца, които в този момент били вече извън басейна,
като поискал от тях да го наблюдават, да ги е питал знаят ли какво е това и да им обяснява,
че оттам излиза сперма, да им казва, че могат да го докоснат, че могат да отидат до една къща, където няма никой, както се твърди в обвинителния акт. Нито един от разпитаните по делото свидетели не може да уточни времето, когато са се случили събитията, за които дават
показания.
С оглед извършената преценка на всички събрани по делото доказателства,
ЯОС намира за неоснователни оплакванията във въззивния протест и счита, че поради
липсата на други основания за отмяна на присъдата при служебната й проверка, същата
следва да бъде потвърдена.

РЕШИ:
ПОТВЪРЖДАВА Присъда No 260001/11.01.2022 година по НОХД No 378/2019
година по описа на РС – Елхово.
Решението е окончателно.

Read 843 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo