×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

ЯОС реши - Прокуратурата да обезщети кмет обвинен в документна измама

Неделя, 31 Юли 2022 18:31


Прокуратурата ще трябва да даде на кметски наместник на село в община "Тунджа" 1500 лева обезщетение.

Прокуратурата водела срещу нея Досъдебно производство за документално престъпление от 26 ноември 2018. до 18 октомври 2021 г, когато влязло в сила прекратяването му, поради липса на престъпление.


Кметската наместничка завежла иск за неимуществени вреди срещу Прокуратурата, в който

Заявила , че отправеното й обвинение се е
отразило неблагоприятно върху личния, професионалния и обществения й живот, тъй като е
търпяла неимуществени вреди, свързани с психически страдания - изпаднала е в депресия, вдигала кръвно, била е подтисната и е изгубила общителността си.


Изпитвала страх за своето бъдеще и е имала притеснения, че ще влезе в затвора, ще остане без работа и ще бъде компрометирано доброто й име сред близки и приятели, които разбрали за обвинението, тъй като с оглед на определения размер на „паричната й гаранция“/500 лв./ се наложило ищцата да търси заеми от приятелите си, за да я плати в определения срок. Познатите, съседите и съселяните


й започнали да странят от нея и да се отнасят с недоверие, когато в селото се разчуло за
обвинението на ищцата като Кмет на селото, което с оглед на квалификацията на вмененото
й престъпление касаело изпълнението на служебните й задължения. Третирането й като престъпник и сред колегите й от Община *******, било стресиращо за ищцата.Притеснявала се, че няма отново да бъде назначена за кметски наместник

По тези и други подробно изложени съображения, тя изразила претенция, в размер на 2 500.00 лева, която сума счита, че следва да й бъде заплатена от ответника, ведно със законната лихва,

Състав на Ямболския районен съд отчел

психически страдания, стрес и притеснения във връзка
с неоснователно повдигнатото обвинение и страх от осъждане за нещо, което не е
извършила, както и опасения, че ще остане без работа, компрометиране на доброто й име
пред познати и приятели, което се е отразило на здравето й - страдала от безсъние. В тази
насока са и показанията на разпитаните по делото свидетели –

И отредил

Прокуратурата да й заплати 1000 лева,  неимуществени вреди,

Но тя обжалвала това решение пред ЯОС, настоявайки за 2500 лв.

ЯОС не й присъжда 2500. Отрежда й 1500


Публикуваме, това за да се знае, че М.Х.Д. не е извършила това престъпление- Не знаем коя е тя, но по инициелите, и този телефонен указател може да се предположи.

 https://www.tundzha.net/municipality-administration/telefonen-ukazatel-kmetove-i-namestnitzi

 

ОСЪЖДА Прокуратурата на Република България, с посочен адрес,
представлявана от Главния Прокурор И.Г., за заплати допълнително обезщетение за
претърпени от М.Х.Д., с ЕГН **********, с посочен адрес, неимуществени вреди на
основание чл.2 ал.1 т.3 от ЗОДОВ в резултат на незаконно обвинение за извършено
умишлено престъпление от общ характер по чл.311 ал.1 от НК по ДП No 31/2020г. по описа
на ОСлО в ОП-Ямбол, наказателното производство по което е прекратено с Постановление
от 27.09.2021г. на прокурор при ЯРП поради липса на престъпление, в размер на още 500
/петстотин/ лева, представляващи разликата над присъдените 1 000 (хиляда) лева до размера
на 1 500 (хиляда и петстотин лева) лева, ведно със законната лихва върху сумата от 500 лв.,
считано от 18.10.2021г. до окончателното й изплащане.
ПОТВЪРЖДАВА Решение No 127/23.03.2022г. постановено по гр.д. No2015/2020г.
по описа на ЯРС в останалата обжалвана част, а в необжалваната част същото е влязло в
законна сила.
ОСЪЖДА Прокуратурата на Република България, с посочен адрес, представлявана
от Главния Прокурор И.Г., да заплати на М.Х.Д., с ЕГН **********, с посочен адрес, сумата
о т 103.00 лв. (сто и три лева) представляваща допълнително сторени разноски за първата
инстанция и сумата от 161.00 лв. (сто шестдесет и един лева), представляваща сторените
съдебно-деловодни разноски за въззивната инстанция.
РЕШЕНИЕТО на основание чл.280, ал.3, т.1, предл.1 от ГПК е окончателно и не
подлежи на касационно обжалване

 

 

Бел. Яс досъдебното проидводство се водело срещу нея, защото " тя невярно удостоверила, че подписа на А.А.М., вписан в пълномощното за негов автор в качеството на упълномощител е поставен пред нея, с цел да бъде използван този документ като доказателство за отразеното в него обстоятелство /лично явяване на упълномощителя и
полагане на подписа му в даденото от него пълномощно пред нотариално удостоверилото
това лице/.""

Read 351 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2023 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo