Звено: Специализирана администрация / Отдел "Програми, проекти и хуманитарни дейности"
 
Административна структура: Общинска администрация - Елхово, Ямбол
 
 
 
Брой свободни места: 1
 
 
Правоотношение: Служебно
 
 
Краен срок за подаване на документи: 03.06.2024 г. 17:00
 
 
Общо: 1