Сря12132017

Last update06:46:04 PM

Back Вие сте тук:Home управление Община Ямбол галерии Крадецът на.../някои казват, че времето е пари!/ Щял да чисти реката...


Крадецът на.../някои казват, че времето е пари!/ Щял да чисти реката...

Оценете тази статия
(1 глас)
  • Прочетете 290 пъти

Четвърти месец вече, бе кмете!!! 11-та година си на власт!!!
Даскалицата и политольожката нали подписват одма...Да ней допусната пак някаква грешка като за ЦГЧ? Колко месеца им трябва на администрацията на крадящия времето ни .. за да осъществи и приключи важна обществена поръчка..Или да обяви нова...

Тия не могат да се разберат нещо, а ще усвояват 17 милиона + 3 милиона лева, които гражданите на Ямбол да плащат...

Не знаем кой ви има доверие в капацитета е, ние обаче нямаме и то на базата на факти. Градушка от факти за некомпетентност, некадърност и нанасяне на щети.  Времето е пари Славов. Не ни кради времето...

 

„ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ ПО МЕХАНИЗИРАНО ПОЧИСТВАНЕ ОТ НАНОСИ НА БЕТОНИРАНОТО КОРИТО НА Р. ТУНДЖА В ГРАДСКАТА ЧАСТ - УЧАСТЪК ОТ КИЛОМЕТЪР 29+590 ДО КИЛОМЕТЪР 31+323 И РЪКАВА КЪМ ГРЕБНАТА БАЗА”

 

затворена 00339-2017-0007/2017-07-21 Публикувал: Свилен Раднев

На основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки в Раздел "Файлове към обществената поръчка" към тази поръчка са публикувани Решение и Обявление за откриване на процедурата. Дата: 24.07.2017 г. 

 

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

 

Дата: 29/08/2017 (дд/мм/гггг)   Местно време: 14:00 (чч:мм)

Място: 

гр.Ямбол, сградата на община Ямбол, ул."Г. С. Раковски" № 7, ст.203

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне: 

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

 

 

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=797366&mode=view

от 29 август тук поне, не е помръднало нищо
http://www.yambol.bg/profile/item/179

Или не е имало кандидати, но коло месеца трябват да направите нова поръчка???

Или преговаряте още щото офертите трябва да са валидни половин година...

Каквото и да е  - 3 месеца и половина...А времето е пари...Е, то заплатките нали вървят...

Тия не могат да се разберат нещо, а ще усвояват 17 милиона + 3 милиона лева, които гражданите на Ямбол да плащат...

Влезте, за да коментирате
нагоре

Free and Commercial Modules by Kasey Moore.

Избрано от редактора

Най-четено през месеца

ГАЛЕРИЯ 2