Чет12142017

Last update06:46:04 PM

Back Вие сте тук:Home НОВИНИ Общински съвет ДНЕС - XXIII ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС /28.09.2017 Г./- ЯМБОЛ


ДНЕС - XXIII ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС /28.09.2017 Г./- ЯМБОЛ Избрана

Оценете тази статия
(0 гласа)
  • Прочетете 1010 пъти

 

Материали:

 

 

 

 

 1. Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2017г.

 

 2. Предложение относно одобряване на бюджетна прогноза за периода 2018 – 2020г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Ямбол.

 

 3. Доклад относно касово изпълнение на бюджета на Община Ямбол към 31.12.2016г.

 

 4. Предложение относно даване съгласие на Община Ямбол да поиска от РИОСВ, внесени отчисления по чл.64 от ЗУО.

 

 5. Предложение относно осигуряване на допълнителни средства (дофинансиране) на една паралелка - Іа клас с брой ученици под минималния – 12 и на една паралелка - ІІІа клас с брой ученици под минималния – 15, през учебната 2017/2018 година в ОУ „Христо Смирненски“, гр. Ямбол.

 

 6. Предложение относно осигуряване на допълнителни средства (дофинансиране) на една паралелка - Іа клас с брой ученици под минималния – 10, през учебната 2017/2018 година в ОУ „Димчо Дебелянов“, гр. Ямбол.

 

 7. Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление част от недвижим имот - ПОС, за осъществяване дейността на РЗИ - Ямбол.

 

 8. Предложение относно предоставяне на част от имоти общинска собственост за нуждите на ОД на МВР.

 

 9. Предложение относно предоставяне безвъзмездно за ползване имоти публична общинска собственост на ОУ „Христо Смирненски“, СУ „Св. Климент Охридски“ , ДЯ към ДГ „Пламъче“.

 

10. Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в к-с "Граф Игнатиев" бл.76, вх.Е, ет.6, ап.131.

 

11. Предложение относно определяне на пазарна цена на право на пристрояване за изграждане на рампа и стълби към самостоятелен обект в сграда с административен адрес пл. Освобождение бл.3, ет.1, ап.3.

 

12. Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху общински застроен ПИ на ул. Чумерна № 5.

 

13. Предложение относно прeдоставяне на дълготрайни материални активи – пътно транспортно средство на ОП „Платени зони за паркиране” гр. Ямбол.

 

14. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Донка Жечева" за обект в Дома за стари хора.

 

15. Предложение относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПРЗ на УПИ І, кв. 54, с отреждане „за озеленяване“ и УПИ XI, с отреждане за „битов комбинат“, в кв.54 по плана на град Ямбол – кв.Каргон, касаещ ПИ с идентификатори 87374.558.1, 87374.558.3 и 87374.558.4 по ККарта на гр.Ямбол и за сключване на предварителен договор по чл.15, ал.5 от Закона за устройство на територията.

 

16. Предложение относно утвърждаване решения за отказ на комисията „Здравеопазване, социални дейности и социална интеграция“ за отпускане на ЕФП за първото полугодие на 2017г.

 

17. Предложение относно изразяване на мотивирано мнение по искане за опрощаване на задължения на Исмаил Азисов Смаилов.

 

18. Предложение относно съгласуване на позиция и мандат на представителя на община Ямбол за заседание на Асоциация по В и К - Ямбол на 26 октомври 2017г.

Последно променена наСряда, 27 Септември 2017 22:08
Влезте, за да коментирате
нагоре

Free and Commercial Modules by Kasey Moore.

Избрано от редактора

Най-четено през месеца

ГАЛЕРИЯ 2