×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

19 авг. - РИК на 31 МИР-Ямбол днес е РЕШИЛА

Петък, 19 Август 2022 14:37


РЕШЕНИЕ
№ 13-НС
Ямбол, 19.08.2022

ОТНОСНО: Определяне на лица, привлечени като специалист – технически сътрудници към Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район – Ямболски, както и техните функции и срок на изпълнение при произвеждане изборите за народни представители на 02.10.2022г.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 ИК и Решение № 1200- НС от 02 август 2022 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район – Ямболски,

РЕШИ:

  1. Определя функциите, които следва да изпълнява специалист – техническият сътрудник, както следва:
  1. Протоколиране на заседанията на комисията.
  2. Организиране и подреждане на текущата документация на комисията.
  3. Техническо подпомагане на членовете на комисията.
  4. Подпомага комисията в изборния ден, включително при приемане на изборните книжа от СИК.
  5. Подпомага комисията след изборния ден при архивиране на документацията на комисията.
  6. Изпълнява и други функции, възложени му от Районна избирателна комисия Ямбол.

ІІ. Определя за специалисти – технически сътрудници към РИК-Ямбол Елена Иванова Петрова-Симеонова с ЕГН …….. , Антония Трифонова Маркова-Тенчева с ЕГН ……….., Милена Христова Иванова с ЕГН …….., Иван Димов Атанасов , с ЕГН …….. , които следва да изпълняват функциите, определени в т.I от решението за периода от 22.08.2022г. до 16.10.2022 г. включително.

III. Граждански договори с определените от Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район – Ямболски лица се сключва от Областен управител на област Ямбол.

  1. Екземпляр от настоящото решение да се представи на Областния управител.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК, в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Биляна Иванова Кавалджиева-Димитрова

Секретар: Яна Михайлова Първанова

* Публикувано на 19.08.2022 в 17:05 часа

Read 311 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo