Звено: Друго(администрация) / Главна дирекция "Гранична полиция" / Регионална дирекция "Гранична полиция" - Елхово
 
Административна структура: Министерство на вътрешните работи
 
 
 
Брой свободни места: 1
 
 
Правоотношение: Служебно
 
 
Краен срок за подаване на документи: 26.05.2022 г. 16:30
 
 
 
Звено: Друго(администрация) / Главна дирекция "Гранична полиция" / Регионална дирекция "Гранична полиция" - Елхово
 
Административна структура: Министерство на вътрешните работи
 
 
 
Брой свободни места: 1
 
 
Правоотношение: Служебно
 
 
Краен срок за подаване на документи: 26.05.2022 г. 16:30
 
 
 
Звено: Самостоятелни териториални звена / Областна дирекция по безопасност на храните - Ямбол / Отдел "Контрол на храните" - Ямбол
 
Административна структура: Българска агенция по безопасност на храните
 
 
 
Брой свободни места: 1
 
 
Правоотношение: Служебно
 
 
Краен срок за подаване на документи: 30.05.2022 г. 17:00
 
 
 
Звено: Самостоятелни териториални звена / Областна дирекция - Ямбол / Отдел Прилагане на схеми и мерки за подпомагане
 
Административна структура: Държавен фонд "Земеделие"
 
 
 
Брой свободни места: 1
 
 
Правоотношение: Служебно
 
 
Краен срок за подаване на документи: 02.06.2022 г. 17:30
 
 
 
Звено: Самостоятелни териториални звена / Териториална дирекция Митница Бургас / Митническо бюро Ямбол
 
Административна структура: Агенция "Митници"
 
 
 
Брой свободни места: 1
 
 
Правоотношение: Служебно
 
 
Краен срок за подаване на документи: 03.06.2022 г. 17:00