×

Внимание

JUser: :_load: Не може да бъде зареден потребител с номер: 42

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

ЗАПОВЕД №РД - 0648 гр. Ямбол , 19.06.2012 г.

Петък, 22 Юни 2012 17:36

ЗАПОВЕД


№РД - 0648

гр. Ямбол , 19.06.2012 г. 

 

Постъпило е заявление от „Агрозем - АВ” ООД ЕИК 128544973 от с. Межда, ул.”Стария дъб” №2, с вх. №5300-1017/15.06.2012 г. за възлагане изработване на Подробен устройствен план, придружено със задание с искане същото да бъде одобрено. Предвид това, че искането е законосъобразно и не противоречи на устройствената политика на община “Тунджа”, на основание чл. 124, ал. З и ал.7 от ЗУТ

 

НАРЕЖДАМ:

 

Одобрявам задание за проектиране на ПУП - Парцеларен план за трасе на водопроводно отклонение до поземлен имот № 101001 по КВС на землище с. Скалица, област Ямбол.

Разрешавам на „Агрозем - АВ” ООД от с. Межда да възложи изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на водопроводно отклонение до поземлен имот № 101001 по КВС на землище с. Скалица, област Ямбол.

При изработването на плана да бъдат изпълнени следните изисквания: Подробния устройствен план следва да бъде изготвен съгласно указанията на Наредба №01/8 от 14.06.2001 г. на МРРБ с посочване конкретното предназначение на поземления имот.

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ /п/

Кмет на община “Тунджа”

Read 1439 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2023 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo