×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА "ТУНДЖА"

Петък, 29 Юни 2012 10:48

ЗАПОВЕД
№РД-0696
гр. Ямбол  28.06.2012г


          Постъпило е заявление от     Николай Стоянов Кафеджиев ЕГН 6901189042 от с.Кукорево, ул.”Осъм” №3, с вх.№9400-1869/27.06.2012 г. за възлагане изработване на Подробен устройствен план, придружено със задание с искане същото да бъде одобрено. Предвид това, че искането е законосъобразно и не противоречи на устройствената политика на община “Тунджа”,  на основание чл. 124, ал. З и ал.7 от ЗУТ
 
                                                         НАРЕЖДАМ:

    Одобрявам задание за проектиране на ПУП- План за регулация и застрояване на поземлен имот № 156043 в Стопански двор  по КВС на землище   с.Кукорево, област Ямбол.
    Разрешавам на Николай Стоянов Кафеджиев от с.Кукорево, да възложи изработването на Подробен устройствен план – ПУП- План за регулация и застрояване на поземлен имот № 156043 в Стопански двор  по КВС на землище   с.Кукорево, област Ямбол.
    При изработването на плана да бъдат изпълнени следните изисквания : Подробния устройствен план следва да бъде изготвен съгласно указанията на Наредба №01/8 от 14.06.2001 г. на МРРБ  с посочване конкретното предназначение на поземления имот.

ПЕНЧО ПЕНЕВ /п/
За Кмет на община “Тунджа”

Read 1063 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo