×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

"Дъга на толерантността" за прбл. 400 хил. лева внесе "Тунджа" Featured

Понеделник, 09 Юли 2012 11:27

Община „Тунджа” ще депозира днес в Дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми на Министерството на образованието, младежта и науката проектно предложение „Дъга на толерантността” – образователна интеграция на децата от етническите малцинства в детските градини на община „Тунджа”. Проектът е разработен в рамките на Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Целта е подобряване на условията за социализация и образователна интеграция на деца от етнически малцинствени групи в 18-те общински детски заведения чрез гарантиране на равен достъп до образование и обучение. С реализацията на дейностите ще се повиши училищната готовност на деца от детските градини на община „Тунджа”; ще се въведат нови форми на работа с подрастващите; ще се обнови средата в детските заведения.
Стойността на проекта е 379 808,88 лв., а периодът на реализация – 12 месеца. Партньори на общината са всички 18 детски заведения. Чрез планираните дейности ще се надгради добрият опит на община „Тунджа” и на детските заведения в създаването на условия за ранна детска грижа и предучилищна подготовка. За тази политика община „Тунджа” получи статут  от УНИЦЕФ „Община – приятел на детето”, а кметът на общината - Георги Георгиев бе удостоен с наградата „Политик на местно ниво с най-голям принос за повишаване на детското благосъстояние в България” на Националната мрежа на децата.

Жана Николова - песцентър на община "Тунджа"

Read 922 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo