×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Днес - търгове в община „Тунджа" Featured

Вторник, 25 Август 2015 05:22


Нови публични търгове насрочи кметът на Община „Тунджа“ Георги Георгиев. Търговете ще се проведат на 25 август 2015 година от 9.30 часа.
За продажба се предлагат 32 урегулирани поземлени имота в землището на с. Победа (лесопарк „Бакаджик), за които не е осъществена процедура по промяна предназначението, съгласно глава III от раздел 5 от Закона за горите.
Ще се проведат и търгове за продажба на дворни места в селата Симеоново и Голям манастир, земеделска земя в землищата на Козарево и Стара река, масивна сграда (бивша баня) в с. Челник, както и за продажба на общински терен в с. Козарево.
Под аренда се предоставя земеделска земя, общинска собственост, за реконструкция и/или създаване на трайни насаждения, за срок от 30 (тридесет) години или до изтичане на амортизационния срок на съответните насаждения. Имотите са изоставени трайни насаждения в землищата на селата Калчево и Овчи кладенец.
Под наем за срок от 10 стопански години се предоставят земеделски земи (ниви, изоставени ниви и трайни насаждения) в землищата на 38 села от общината.

Стъпката за наддаване е 5% от НТЦ. Когато на публичния търг се яви само един кандидат, същият се обявява за спечелил търга по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена, завишена с една стъпка.
Времето за оглед на обектите е до 24.08.2015 г. чрез кмета на населеното място. В същия срок се внасят необходимите такси и документи.
Информация за търговете може да се получи в стаи № 306 и № 307, ет. ІІІ на административната сграда на общината в гр. Ямбол и на тел.046 684 302 /303/.
До участие в търга се допускат физически и юридически лица. Лица, които имат просрочени задължения към община „Тунджа” към датата на провеждане на търга, не се допускат до участие в него.

Read 1559 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2023 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo