×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Административни услуги за 77 000 лева

Сряда, 11 Юли 2012 10:13

са извършени в община „Тунджа” през първото шестмесечие на 2012 г.
                                                    
През първото полугодие на 2012 година в Община „Тунджа” са извършени  10 545 административни и технически услуги с общ приход от 76 889 лева.
Услугите, предоставени от общинската администрация по отдели са, както следва:
Отдел „Човешки ресурси и ГРАО” и специалистите в населените места – 3 596 услуги за 8 451 лева, от които значителен е броят на: издадени  удостоверения за наследници – 1 818; оригинали и дубликати на актове за раждане, брак и смърт - 299; удостоверения за постоянен и настоящ адрес и промени на постоянен и настоящ адрес - 615.
Отдел „Административно-техническо обслужване и строителство” – 1 244 услуги за 29 496 лева. Издадените скици за недвижим имот са 572, а издадените разрешения за строеж са 108. За периода е извършено одобряване на 25 проекта за подробен устройствен план, разглеждане и одобряване на технически и работни проекти и издаване на разрешение за строеж - 84; издадени са 34 удостоверения за факти обстоятелство по ТСУ. Издадени са и 21 визи за проектиране.
Отдел „Местни данъци и такси” – 5 521 услуги за 38 307 лева.
Сред издадените и обработените документи преобладават:  удостоверения за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство – 2 453; декларации за облагане с годишен данък върху недвижими имоти за новопостроени или придобити по друг начин имоти на територията на общината - 873; декларации за облагане с годишен данък върху притежаван лек автомобил - 676.
Отдел „Стопанска политика и общинска собственост” – 184 услуги за 635 лева, от които 79 справки по актови книги и 39 услуги за извършване на обстоятелствена проверка за признаване правото на собственост. Издадени са 26 оценки на общински имот или вещно право върху общински имот.

                                                                               
              
    


Елка Гьорина
      Началник отдел „ЧР и ГРАО”                                                                                         

Read 978 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo