×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Заповед на кмета на "Тунджа"

Сряда, 18 Юли 2012 08:52

ЗЗАПОВЕД
№ РД-0766
гр. Ямбол   13.07.2012 г.

Във връзка с постъпило заявление от Цвятко Стоянов Бакалов от гр. Ямбол с вх.№9400-1982 от 09.07.2012 г. за възлагане изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива, за изграждане на силозно складово стопанство за съхранение на зърно имайки предвид, че искането е законосъобразно и на основание чл. 150, ал.1 от ЗУТ
РАЗРЕШАВАМ:
    На Цвятко Стоянов Бакалов да възложи изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива при условията на чл. 150, ал.1 от ЗУТ в следния обхват: поземлен имот №156019 по КВС на землище с.Сламино, обл.Ямбол
Комплексният проект за инвестиционна инициатива следва да съдържа следните самостоятелни части:
1. Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.
2. Инвестиционен проект.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК, чрез Община „Тунджа” пред Административен съд гр.Ямбол в 14- дневен срок от датата на обявяването.


ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ /п/
Кмет на община  „Тунджа  

Read 817 times
Rate this item
(1 Vote)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo