×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Ценовите оферти в "Тунджа" - на 3-ти

Четвъртък, 02 Август 2012 13:27

На 03.08.2012 г. в 10:00 часа в залата на Общински съвет „Тунджа”, община „Тунджа”, гр. Ямбол, пл. „Освобождение” № 1, ще бъдат отворени и оповестени ценовите оферти в открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на хляб и хранителни продукти за нуждите на „Дом стари хора” и „Домашен социален патронаж” - с. Болярско” и Социално предприятие „Домашен социален патронаж с. Победа”, Община „Тунджа” по обособени позиции, както следва:
Позиция №1 - „Доставка на тестени сладкарски изделия за нуждите на „Дом стари хора” и „Домашен социален патронаж” - с. Болярско, Община „Тунджа”;
Позиция №2 - „Доставка на месни и млечни продукти за нуждите на „Дом стари хора” и „Домашен социален патронаж” -  с. Болярско, Община „Тунджа”;
Позиция №3 - „Доставка на други хранителни продукти за нуждите на „Дом стари хора” и „Домашен социален патронаж” -  с. Болярско, Община „Тунджа”;  
Позиция №4 – „Доставка на пресни плодове и зеленчуци за нуждите на „Дом стари хора” и „Домашен социален патронаж” -  с. Болярско” Община „Тунджа”;
Позиция №5 - „Доставка на хляб за нуждите на „Дом стари хора” и „Домашен социален патронаж” -  с. Болярско” Община „Тунджа”;
Позиция №6 - „Доставка на Хляб и хлебни изделия за нуждите на Социално предприятие „Домашен социален патронаж с. Победа», Община „Тунджа”;
Позиция №7 - „Доставка на Мляко и млечни продукти за нуждите на Социално предприятие „Домашен социален патронаж с. Победа”, Община „Тунджа”
Позиция №8 - „Доставка на  Месо и продукти от месо, колбаси, субпродукти за нуждите на Социално предприятие „Домашен социален патронаж с. Победа”, Община „Тунджа”;
Позиция №9 - „Доставка на Риба за нуждите на Социално предприятие „Домашен социален патронаж с. Победа”, Община „Тунджа”;
Позиция №10 - „Доставка на Пиле, продукти от пилешко месо за нуждите на Социално предприятие „Домашен социален патронаж с. Победа”, Община „Тунджа”;
Позиция №11 - „Доставка на Сладкарски изделия за нуждите на Социално предприятие „Домашен социален патронаж с. Победа”, Община „Тунджа”;
Позиция №12 - „Доставка на Зеленчукови и плодови консерви за нуждите на Социално предприятие „Домашен социален патронаж с. Победа”;
Позиция №13 - „Доставка на Пресни плодове и зеленчуци за нуждите на Социално предприятие „Домашен социален патронаж с. Победа”, Община „Тунджа”;
Позиция №14 - „Доставка на Други храни за нуждите на Социално предприятие „Домашен социален патронаж с. Победа”, Община „Тунджа”.

При отварянето на пликовете с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масово осведомяване.

Read 818 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo