×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Поради необходимост - отлагат след седмица

Четвъртък, 02 Август 2012 13:32

Комисията, назначена със заповед № РД-0617/08.06.2012 г. на Кмета на Община „Тунджа” за разглеждане и оценка на представените оферти за участие  в открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Изработване и разпространение на информационни материали във връзка с осигуряване на публичност при изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-10/2010/013 във връзка с проект „Празници „Тунджа – традиции и иновации” по обособени позиции както следва:
        Позиция 1 - „Печатна реклама и публичност”;
        Позиция 2 - „Аудио, видео и интернет промоция и реклама”

ВИ  УВЕДОМЯВА,

че  поради непредвидими обстоятелства и отсъствие на външния експерт в комисията за разглеждане и оценка на представените оферти за участие  в откритата процедура по реда на ЗОП, не може да финализира протокола с оценка на техническите предложения на  участниците, допуснати до този етап от оценяване.

 Предвид гореизложеното, отлага отваряне и оповестяване на ценовите оферти за дата  09.08.2012 г. в 13:30 ч. в заседателната зала на община „Тунджа”, гр. Ямбол, пл. „Освобождение” № 1.

При отварянето на пликовете с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

Read 855 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo