×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Днес в "Тунджа"

Сряда, 15 Август 2012 03:25

От 10.00 ч. в залата на ІІ етаж в Община „Тунджа” ще се проведе заседание на Общинския експертния съвет по устройство на територията, на което ще се разглеждат следните обекти:
1. Проект за Подробен устройствен план/ПРЗ/ за ПИ № 156019 по КВС на з-ще с.Сламино /Комплексен проект за инвестиционна инициатива, съгл.чл.150 от ЗУТ/.                                                                                                                                                          Докладва: арх.Русева
2. Проект за изменение на Подробен устройствен план/ПРЗ/ за УПИ № ІV-93 и V-94 в кв.7 по ПУП на  с.Сламино.                                                             Докладва: арх.Русева                               
3. Проект за изменение на Подробен устройствен план /ПРЗ/ за УПИ ІV-534 и V-534 в кв.39 по ПУП на с.Каравелово.    
                                                                           Докладва: инж.Русева                                                                                           
4. Проект за Подробен устройствен план/ПРЗ/ за ПИ 034006 и 034007 по КВС на з-ще с.Чарган.   
                                                                   Докладва:арх.Русева                               5.Инвестиционен проект за обект: Склад за селскостопанска продукция и техника в УПИ І-147 в кв.35  по ПУП на  с.Симеоново.    
                                                                            Докладва: арх.Вълчев
6.Инвестиционен проект за обект: Основен ремонт на покривна конструкция с надзиждане с един метър в УПИ ІІІ-484 в кв.32  по ПУП на  с.Ботево.
                                                                                Докладва: арх.Георгиев
7. Проект за Подробен устройствен план /Парцеларен план/ за обект: Отводнителна помпена станция „Веселиново” в ПИ 48 по КВС на з-ще с.Веселиново /Комплексен проект за инвестиционна инициатива, съгл.чл.150 от ЗУТ /.     
                                                                               Докладва: инж.Динева
8. Заявление за допускане на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПРЗ/ за УПИ І-5 за производствена, складова и търговска дейност  в Стопанска двор  по КВС на з-ще с.Кукорево.  
                                                                               Докладва: арх.Жечев
        Материалите на горе описаните обекти се намират в стая № 103, ет.І-ви на общината и могат да се разглеждат от специалистите.

Read 932 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo