×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Община "Тунджа" обявява конкурс за проект на лого на проект

Петък, 24 Август 2012 13:46

Обява за открит конкурс за създаване на символ/лого на проекта:


„Празници на Тунджа - традиции и иновации”
по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
№ BG161PO001/1.1-10/2010/013

От 25.08.2012 г. стартира конкурс за създаване на символ / лого на проекта. Може да участва всеки желаещ, без значение на пол, възраст и етнос.
Финално предаване на символ/лого до 30.09.2012 г.
Може да предадете вашите идеи в Община Тунджа, 8600 гр. Ямбол, Община „Тунджа”, пл. „Освобождение” № 1 за  Станчо Ставрев и Люба Митева
 или да изпратите на имейл адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 


Официално обявяване на избрания символ/лого ще бъде на 06.10.2012 г. по време на концерта „Открита сцена „Огънят на поколенията”, село Симеоново, община Тунджа.
За детайли и повече информация, моля вижте в сайта на Община Тунджа: http://www.tundzha.net/


        
СТАТУТ
ЗА ОТКРИТ КОНКУРС СЪЗДАВАНЕ НА СИМВОЛ - ЛОГО НА СЪБИТИЕ „ПРАЗНИЦИТЕ НА ТУНДЖА-ТРАДИЦИИ И ИНОВАЦИИ”

Популяризирането и утвърждаването на Община Тунджа, като район с богата културна история и традиции, както и превръщането и в  многообразна историческо - туристическа дестинация, налага необходимостта от изработване на отличителен и характерен графичен знак символ на проекта „Празници на Тунджа”, който е по оперативна програма Регионално развитие и  
Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
№ BG161PO001/1.1-10/2010/013
o     Цел на конкурса  - „Празници „Тунджа – традиции и иновации” .
Избраният графичен знак ще бъде неразделна част от печатни рекламни материали, информационни и промоционални носители, сувенири и албуми, уеб сайт, електронна реклама и всички възможни медии с цел визуално комуникиране и налагане на историческия етикет (лейбъл) на Община Тунджа в дългосрочен план.

За избор на проект за запазен графичен знак се  обявява открит конкурс , представящ Община Тунджа като местност с установени традиции и обичаи в българската история :
Община  на кръстопът с богато културно-историческо наследство.
Община за просвета, духовност и толерантност.
Община за интеграция на различните етноси.
 Критерии за изработка на символа:

ВСЯКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА:

1. Заявление /бланка/ за участие в конкурса, попълнено по образец, лично или от упълномощен от участника представител.
2. Проект или  работен файл, може и рисунка с цветни моливи,флумастери,пастели,темперни бои или графична черно бяла скица за лого на проекта, включващи, както следва:
-  цветен вариант, който да бъде формат А4 хоризонтално.
-  черно-бял вариант, който да бъде формат А4 хоризонтално
- комбинация на символа със запазения текст Празници „Тунджа – традиции и иновации” .
 и шрифт да е на български език.

Всеки проект, включващ гореизброените варианти, се представя разпечатан на един картон или бял лист  във формат А4 и на CD, записан в pdf файл. Конкурсът е явен, името, телефонът и адресът за кореспонденция на всеки участник трябва да са поставени на гърба на всяка разпечатка.

3. Други изисквания:

- Проектите да са придружени от обяснителен текст за идеята и концепцията на символа/ логото до 1 (една) страница, формат А4.
- Проектите трябва да са направени специално за конкурса и да не са участвали досега в други конкурси.
- Проектите на лого не трябва да са придобили публичност в общественото пространство и разпознаваемост във връзка с друг продукт, услуга, дестинация, лице и др. и/или да са регистрирани като марка или друг обект на интелектуална собственост.
·      


Заявка за участие в избор на публичен избор на символ по проект :

„Празници на Тунджа- традиции и иновации”
по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
№ BG161PO001/1.1-10/2010/013

Участник / трите имена на участника  ..................................................................................

 Адрес:........................................................................................................................................

Телефон за контакт:..................................................................................................................

Адрес за контакт: ......................................................................................................................

 Пълномощник на участника:...................................................................................................

/трите имена/...........................................................................................................................

Адрес за кореспонденция:.....................................................................................................

Телефон и имейл за коеспонденция:.....................................................................................

Дата на попълване на анкетна карта:.............................................................................
 
Запознат съм с всички условия за участие в проекта:............................................
/подпис/:.........................................................................................................................


За жури /попълва се само от участници жури/

Име /трите имена на оценяващия/..............................................................................................
...........................................................................................................................................................

Коментар:...................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

Оценка / от 1 до 6 / ...........................................................................................................................


Дата:..................................
Подпис:..................................

Допълнителна информация за участниците:
o     основни правила за създаване на лого

 - В мрежата има много текстове, посветени на създаването на фирмени знаци. Този, който можете да намерите е публикуван от Webdesignerdepot и  е сред най-изчерпателните и същевременно опростени “рецепти” към създаване на успешно лого.

-  Символът / Логото е лицето на всяка марка и/или проект,  то дава първото впечатление, затова дизайнът му е извънредно важен. Когато е сполучливо, логото дава огромно предимство за проекта /марката .


- Предварителните скици са важна първа стъпка за създаването на ефективен графичен символ. Те могат да бъдат направени с помощта на лист и химикалка или като чернови във векторна програма – като Illustrator.  Започнете с 20 или 30 скици или идеи и ги разработете, за да създадете вариации на първоначалните концепции. Ако нито една не ви изглежда подходяща, започнете отначало като скицирате нови идеи. Успешният графичен дизайнер ще отдели повече време за предварителната подготовка, отколкото за който и да е друг етап от творческия процес.

1. Създайте баланс

Балансът в създаването на графичните знаци е важен, защото умът естествено възприема балансирания дизайн като приятен и привлекателен. Запазете логото си балансирано като внимавате “теглото” на графиките, цветовете и размера да са еднакви от всяка страна.

Въпреки че правилото на баланса понякога може да се нарушава, помнете, че знакът ви ще бъде гледан от масовата публика, не от изкуствоведи, така че балансираният дизайн е най-безопасният подход.

2. Размерът има значение

Когато става въпрос за дизайн на лога/ символи, размерът има значение. Знакът трябва да изглежда добре и да е четлив във всякакви размери. Логото не е ефективно, ако губи твърде много от разпознаваемостта си, когато е намалено за глави на писма, пликове и малки рекламни материали. Логото също така трябва да изглежда добре когато се използва за голямоформатни изделия като плакати, билборди и електронни формати като телевизия и интернет и други последващи рекламни материали.

Най-надеждният начин да установите дали едно лого работи за всички размери е да го изпробвате сами. Имайте предвид, че обикновено е най-трудно да постигнете правилен изглед в най-малкия възможен размер. Затова първо го поставете на глава на лист за писмо или пощенски плик и вижте дали все още се чете. Можете да изпробвате увеличението като отпечатате версия с размер на плакат в печатница.

3. Използвайте цветовете умно

Цветовата теория е сложна, но дизайнерите, които разбират основата й са в състояние да използват цветовете на своя страна.

Базовите правила, които трябва да имате предвид са следните:

- Използвайте цветове, които са близки един до друг в “цветовото колело” (например за “гореща” палитра използвайте червени, оранжеви и жълти нюанси на основния цвят)
Не използвайте цветове, които са толкова ярки, че да дразнят очите
Логото задължително трябва да изглежда добре в черно и бяло, сиво и в два цвята
Нарушаването на правилата понякога не е проблем, просто се уверете, че имате основателна причина за него
Познаването на начинът, по който цветовете предизвикват определени усещания също е важно. Например, червеното може да се свързва с агресия, любов, страст и зила. Имайте предвид това, докато опитвате различни цветови комбинации и опитайте да подберете цвят, който подхожда на цялостното усещане за марката.
Да изпробвате цветове самостоятелно също може да се окаже добра идея. Някои марки са разпознаваеми само благодарение на специфичния си цвят.


4. Стилът на дизайнът трябва да отговаря на кампанията или собственикът и,в зависимост от неговия предмет на дейност и услуги.

Разучете клиента си и потребителите му, преди да започнете предварителната работа. Това ще ви помогне да определите най-добрият стил на дизайн и да избегнете неколкократно започване от начало.

5. Типографията има огромно значение

Изборът на правилният шрифт и размер е много по-труден, отколкото изглежда за начинаещия дизайнер.

Ако логото ви съдържа текст, независимо дали е част от знака или се намира под него, ще ви се наложи да прекарате време в сортиране на различни типове шрифтове – често десетки гарнитури. Ще се наложи и да ги изпробвате в дизайна си преди да вземете крайно решение.

Опитайте както серифни, така и безсерифни шрифтове, също така ръкописни гарнитури, наклонени и курсивни начертания и потребителски шрифтове.

Съобразете се с три основни точки, когато избирате шрифт, който да придружава логото ви:

Избягвайте най-широко употребяваните шрифтове като Comic Sans, или дизайнът ви ще изглежда непрофесионален
Уверете се, че шрифтът е четивен, когато е намален, особено за ръкописните шрифтове
Употребата на един шрифт е отлична, избягвайте използването на повече от два.
Сериозно обмислете употребата на потребителски шрифт за концепцията си. Колкото по-оригинален е шрифтът, толкова по-разпознаваема ще е марката. Примери за успешни лога с уникални шрифтове са Yahoo!, Twitter, и Coca Cola.

6. Целта Е разпознаване

Целият смисъл на създаването на символ/ лого е в изграждането на разпознаваема марка или събитие. Как бихте могло да стане, без да го направите? Целта може да е различна в зависимост от случай, но като цяло идеята е когато някой види логото, марката да се появи в ума му.

Съобразете се с типичните обичаи за района,пример: кукерите,маска на кукери- нещо,което е символ на Общита Тунджа и е част от културната история на странат ни!

Бърз тест, с който да проверите дали символът / логото ви е лесно за разпознаване е да обърнете цветовете му в която и да е графична програма и да прецените дали все още разпознавате марката. Опитайте и да го обърнете огледално. Не забравяйте, че логата не винаги се виждат фронтално в реалният свят, а често се наблюдават под ъгъл, например на страната на автобус или билборд, покрай който шофирате.

Затова, трябва да сте сигурни, че сте прегледали дизайна си от всички ъгли и че той е разпознаваем от всякакви посоки, преди да го покажете на клиента си.

7. Осмелете се да сте различни

За да се откроите от конкуренцията, трябва да се изявите като дизайнер с различен стил. Вместо да копирате чужд дизайн или стил, измислете нещо ново и така изпъкнете сред тълпата.

Можете ли да сте различни? Опитайте се да разбиете правилата на дизайна и да поемете рискове. Опитайте различни стилове, за да установите кой работи най-добре за клиента ви. Опитвайте различни цветови комбинации, докато откриете коя прави дизайна ви наистина оригинален.
Забавлявайте се с графичните програми, които харесвате, и продължете да усъвършенствате дизайна, докато усетите, че се получил добре.

8. Запазете нещата прости или принципът K.I.S.S. (Keep it Simple, Stupid)

Колкото по-просто е логото, толкова по-лесно за разпознаване ще бъде.

Спазвайте правилото K.I.S.S. от самото начало на процеса по създаване на  символът/логото, когато обмисляте идеите и нахвърляте скиците. Често ще откривате, че започвате с относително сложен дизайн и завършвате с по-проста версия накрая. Сведете концепцията до основните елементи и изхвърлете всички излишни елементи.

9. Не прекалявайте с ефектите

Adobe Illustrator, Freehand, Photoshop и други програми за графичен дизайн имат много мощни инструменти, филтри и ефекти, които могат да се приложат на логото ви, но не се захласвайте! Има време и място за всички тях, но то обикновено не е в дизайна на лого.

Разбира се, опитайте различни варианти и вижте как можете да подсилите ефекта от логото си, но помнете, че простотата е ключа.

10. Създайте технология за изработка на дизайна

За да създавате висококачествени знаци, трябва да разработите собствен процес за създаване на дизайна. Той включва следните стъпки:

Използвайте мозъчна атака и създайте идеи
Създайте предварителни скици
Разработете векторен дизайн
Завършете  първоначалния дизайн и го покажете на приятели,вече правите и своята фокус група.

Read 1248 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo