×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

ОСИГУРЕНО Е ФИНАНСИРАНЕТО ЗА БЕЗПЛАТНА ТРАПЕЗАРИЯ ПРЕЗ ЦЯЛАТА 2017 г.

Вторник, 03 Януари 2017 15:30


    От днес, 03.01.2017 год. ще се доставя безплатно обедно хранене на територията на община ”Тунджа” за 612 потребители в 28 населени места – Савино, Межда, Меден кладенец, Миладиновци, Видинци, Симеоново, Генерал Инзово, Драма, Дряново, Калчево, Коневец, Ханово, Ботево, Роза, Скалица, Овчи кладенец, Генерал Тошево, Голям манастир, Маломир, Веселиново, Завой, Кабиле, Хаджидимитрово, Дражево, Кукорево, Тенево и Крумово.
    Това е възможно благодарение на подписването на новите договори по четирите проекта, стартирали през октомври 2016 г. и които ще продължат да се  изпълняват през периода 03.01.2017 – 31.12.2017 г. от регистрирани в Агенция за социално подпомагане доставчици на социална услуга „обществена трапезария”:  „Есклузив – Калин” ЕООД, „МИГ – Тунджа”, Общински младежки съвет – „Тунджа” и „Странджата- БГ” ЕООД в партньорство с Община „Тунджа”.
Допустимите целеви групи по проекта са: лица и семейства, получаващи месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; самотноживеещи лица и семейства с минимални пенсии; скитащи и бездомни лица и деца.
Процедурата за подаване на заявления-декларации от кандидат-потребители е отворена и документи могат да се подават текущо.
Общото привлечено външно финансиране е в размер на 349 084.80 лв., което гарантира в рамките на 2.00 лв среден дневен оклад да бъде осигурена  топла храна за обяд – супа, основно ястие, хляб за 248 работни дни през 2017 година.
    Успоредно с тези проекти, на територията на Община „Тунджа” продължава изпълнението на проект „Осигуряване на топъл обяд”, финансиран чрез Фонда за европейско подпомагане на  най нуждаещите се лица за 100 потребители в 16 населени места: Победа, Челник, Козарево, Стара река, Могила, Чарган, Търнава, Робово, Сламино, Каравелово, Асеново, Болярско, Златаре, Безмер, Боядик и Гълъбинци.
    С изпълнението на тези пет проекта се осигурява достъп за безплатно ползване на услугата „обществена трапезария”  във всичките 44 населени места от състава на общината в подкрепа за 712 лица и семейства с ниски доходи.
    Разкритите социални услуги в общността, финансирани чрез общинския бюджет – Домашен социален патронаж – с.Болярско, Домашен социален патронаж „Тунджа”, Общинско социално предприятие за обществено хранене „ДСП” – с. Победа и общинска обществена трапезария е осигурен капацитет за 420 лица и семейства, които срещу заплащане на такса в размер не по-висок от 50 лв месечно имат възможност по избор да ползват дву или три компонентно меню. Социалните услуги в общността, делегирани от държавата дейности: Дом за стари хора, Дневен център за стари хора в с. Скалица и с. Ген Инзово, и Дневния център за възрастни хора с увреждания в с. Веселиново също осигуряват обедно хранене за 110 потребители. Общият капацитет на действащите услуги, финансирани чрез местен, държавен бюджет и външно финансиране, осигуряващи храна  е 1242 места.
    Стремежът на Община „Тунджа” е да развива и разширява вида, капацитета, обхвата на социалните услуги, качеството на тяхното предлагане и да търси допълнителни източници на външно финансиране, за да отговори адекватно  на непрекъсното растящите потребности на жителите в малките населени места и да подобрява качеството им на живот. 

Виолетка Томова

Пресцентър на Община "Тунджа" 

Read 1013 times
Rate this item
(1 Vote)
Copyright © 2023 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo