×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Днес търг в "Тунджа"

Четвъртък, 27 Септември 2012 03:54

Със заповед на кмета на община „Тунджа” Георги Георгиев е насрочен публичен търг, който ще се проведе от комисията по търговете на 27.09.2012 г. от 9:30 ч. в сградата на общината.
    Под наем за срок от 10 /десет/ години се предоставят имоти публична общинска собственост, както следва: помещения от кметствата в селата Калчево и Победа за офис и развиване на ветеринарна дейност и помещение от автоспирката в с. Роза за търговска дейност.
Със спечелилият търга ще се сключи договор за наем при заплащане на 100% от месечната наемна цена до 25 число на текущия месец.
За срок от 5 /пет/ години се предоставя под наем пасище с храсти в землището на с. Крумово. Пасището е в местността ”Долен кайрак” и е с площ от 471,512 дка, ІХ  /девета/ категория. С лицето, спечелило търга, се сключва договор за  наем, като  се задължава да поддържа имота в добро земеделско и екологично състояние.
На търга ще бъдат предложени за продажба 31 поземлени имота - земеделска земя, с начин на трайно ползване - лозе, V /пета/ категория, в землището на с.  Кабиле.

Ако на публичния търг се яви само един кандидат, същия се обявява за спечелил търга, по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена, завишена с една стъпка.

Read 778 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo