×

Внимание

JUser: :_load: Не може да бъде зареден потребител с номер: 42

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

ЗАПОВЕД ОТНОСНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН

Понеделник, 01 Октомври 2012 16:20

ЗАПОВЕД
ОТНОСНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ПРИ УСЛОВИЯТА НА
ЧЛ. 124, АЛ.З ОТ ЗУТ

№ РД-1110          
гр. Ямбол 29.09. 2012 г.
Във връзка с постъпило заявление от  „МОГИЛА ПАРКИНГ 1” ЕООД  с.Могила ЕИК 201937378 , представлявана от Мирослава Динкова Динкова  с вх.№5300-1568/  25.09.2012 г. за възлагане изработване на Подробен устройствен план-ПРЗ, придружено със задание с искане същото да бъде одобрено. Предвид това,  че искането е законосъобразно и не противоречи на устройствената политика на община “Тунджа” както и на основание чл. 124, ал.З и ал.7 от ЗУТ :
НАРЕЖДАМ:
Одобрявам задание за проектиране на ПУП-План за застрояване на поземлен имот  № 011175  по КВС на землище на с.Могила, обл.Ямбол.
Разрешавам на „МОГИЛА ПАРКИНГ 1” ЕООД  да възложи изработването на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване при условията на чл.124, ал.3 от ЗУТ за поземлен имот  №011175 по КВС на землище с.Могила, обл.Ямбол.                                                                                                           
При изработването на плана да бъдат изпълнени следните изисквания : Подробния устройствен план следва да бъде изготвен съгласно указанията на нар. 01/8 на МРРБ  с посочване конкретното предназначение на поземления имот.


ПЕНЧО ПЕНЕВ /п/
За Кмет на община „ Тунджа”

Read 1324 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo