×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Насрочено е Заседанието на Общинския съвет на община "Тунджа"

Неделя, 23 Януари 2022 08:36

Започна в 10.06 ч. в заседателната зала в кметството на общината в Ямбол. Участват 20 от 21 общински съветника. Води заседанието председателят на ОбС Нели Славова
До този момент / 10.35 ч.са гласувани 10 точки, всички с пълно единодушие, без изказвания.

Ако не бяха приели в Правилника си да гласуват всички точки поименно. Председателят пита всеки, нищо чудно вече да бяха..Ако така продължава пълното единодушие, де...

 

 1. Годишен отчет за изпълнението на Програмата за управление на кмета на община „Тунджа“ за периода януари 2021– декември 2021 година.Материал към т. 1
 2. Отчет на председателя на ОбС „Тунджа“ за дейността на Общински съвет „Тунджа“ и неговите комисии през периода м. юли 2021 г. – м. декември 2021 г.Материал към т. 2
 3. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 г.Материал към т. 3
 4. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 5. Продажба на общински недвижим имот.
 6. Продажба на общински недвижим имот.
 7. Продажба на общински недвижим имот.
 8. Продажба на общински недвижим имот.
 9. Продажба на общински недвижим имот.
 10. Продажба на общински недвижим имот.
 11. Продажба на общински недвижим имот.
 12. Продажба на общински недвижим имот.
 13. Продажба на общински недвижим имот.
 14. Продажба на общински недвижим имот.
 15. Предоставяне на проектираните в плановете за земеразделяне на землищата на села в община „Тунджа“ общински полски пътища и напоителни канали, включени в масивите за ползване на земеделските земи за стопанската 2021/2022 г.
 16. Отдаване под наем, стопанисване, поддръжка и експлоатация на язовири – публична общинска собственост.
 17. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение от техническата инфраструктура.
 18. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение от техническата инфраструктура.
 19. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение от техническата инфраструктура.
 20. Приемане на Общински план за младежта за 2022 година.Общински план за младежта 2022
 21. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.
 22. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

Read 278 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo