×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Със Заповед на кмета на община „Тунджа”

Четвъртък, 03 Май 2012 08:45

Със Заповед на кмета на община „Тунджа” Георги Георгиев е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изработване и разпространение на информационни материали във връзка с осигуряване на публичност при изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-10/2010/013 във връзка с проект „Празници „Тунджа – традиции и иновации" по две обособени позиции:
- позиция 1 - "Печатна реклама и публичност";
- позиция 2 - "Аудио, видео и интернет промоция и реклама"
Обществената поръчка се възлага с оглед изпълнение на задълженията на общината по договора за безвъзмездна финансова помощ и насоките за публичност, осъществявани от бенефициента по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 -2013 г. ( ОПРР )
В рамките на тази дейност се предвижда разработване, отпечатване и разпространение на брошури, ръководства и други аудио, видео и интернет информационни материали.
Прогнозната стойност на поръчката е 80 400 лв. без ДДС.
Срокът за получаване на документация за участие е 28.05.2012 г. до 16:00 ч., а за получаване на офертите – 07.06.2012 г. до 16:00 ч. Отварянето на офертите ще бъде на 08.06.2012 г. от 10:00 ч. в конферентната зала, ет. ІІ на административната сграда на община „Тунджа” в гр. Ямбол.
Проектът "Празници "Тунджа - традиции и иновации" се финансира от Европейския фонд за регионално развитие, от държавния бюджет на Република България и от бюджета на Община “Тунджа”.

Read 976 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo