×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

13 август -заседание на Общинския съвет на Ямбол.

Сряда, 12 Август 2020 21:46


то ще се проведе в четвъртък следващата седмица при следният

ДНЕВЕН РЕД ЗА XI ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС /13.08.2020 Г./

1. Предложение относно приемане на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане дейностите на спортните организации и експлоатация на спортните обекти и съоръжения в община Ямбол.

2. Предложение относно приемане на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

3. Предложение относно приемане на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Ямбол.

4. Предложение относно промяна на Транспортната схема на община Ямбол.

Приложения 1 и 2

Приложения 3 и 4

5. Предложение относно даване на съгласие за прекратяване на договор за предоставяне на концесия за изграждане и експлоатация на спиркови заслони на масовия градски транспорт.

6. Предложение относно предоставяне на движими вещи - ЧОС за безвъзмездно ползване на МКЦ "Георги Братанов", гр. Ямбол.

7. Предложение относно продажба на общински имоти в м. Бакаджик, землище на с. Чарган, община Тунджа.

8. Предложение относно отдаване под наем чрез публичен търг на част от сграда - ПОС, находяща се в градски парк, спортна зала "Диана".

9. Предложение относно приемане на отчет за дейността и приемане на ГФО за 2019г. на "ДКЦ № 1 - Ямбол" ЕООД.

10. Предложение относно продажба на дървесина, добита на територията на община Ямбол.

11. Предложение относно изпълнението на Общия устройствен план на община Ямбол за периода от одобряването му до юли 2020 година и одобряване на частично изменение на ОУП. Допълнение.

12. Предложение относно разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 87374.36.70 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Бахчите" и одобряване на задание за същото.

13. Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2020г.

14. Предложение относно промяна в структурата на общинската администрация на Община Ямбол.

15. Предложение относно приемане на Правилник за финансово подпомагане на процедури „ин витро“ на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми в община Ямбол.

16. Предложение относно приемане на Правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ по програма на Община Ямбол „Децата на Ямбол“.

 

Бел. Яс - интерсно е, ще бъдат ли допускани и граждани да присъстват на сесиите. Законът го разрешава, заповеди на т.нар. министър на здравеопазването на управляващите слага ограничения. Обаче с организираната Национална партийна конференция на управляващите, в която на практика тези, които трябва да гарантират реда, който те налагат те, компрометират собствените си заповеди. Къде видяхте разстояния при ръкопляскащите на Борисов началници от целята страна?  Факт е, че и депутатите в Народното събрание нарушаваха заповед на Ананиев да не се првеждат мероприятия, в които участват над 30 души  в закрити помещения.
Поплощадите върви т.нар гражданско неподчинение, а управляващите демонстрират неподчинение на суверена си - НАРОДЪТ!
..
Това, че сесиите се предават пряко по Интернет не отнема правата на обикновените граждани да бъдат намясто!

 

Read 331 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2020 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo