×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

За нарушения през 2013 г. в Закона сега глобяват ямболлии с над 171 хиляди лева

Събота, 27 Ноември 2021 23:29


Напразно обжалва в Съда екипът на новото ръководство. Стореното и нестореното, от некадърност или умишлено, от кмета Славов и сътрудниците му, продължава да  се отразява на нас.  Има още една инстанция, ама едва ли....

А е и факт, че 6 години Славов и сътрудници не успяха да завършат започнатото, но отпуснатите средства интензивно се усвояваха...

 

ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Община Ямбол, ЕИК *, със седалище и адрес на управление: гр.Ямбол, ул.*, представлявана от В.Р. - Кмет на Община Ямбол, чрез адв.И.П.П., вписана в САК, със съдебен адрес:***, тел. за връзка: **, в качеството на бенефициент по Договор за предоставяне на БФП № BG16M1ОP002-1.005-0001-C03 по проект „Интегриран проект за водния цикъл на гр.Ямбол - изграждане на градска пречиствателна станция за отпадъчни води и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр.Ямбол втора фаза”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. против Решение от 09.07.2021 г. на главния директор на ГД ОПОС и ръководител на Управляващия орган на ОПОС към МОСВ, във връзка с изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, както следва № BG16M1ОP002-1.005-0001-С03 „Интегриран проект за водния цикъл на град Ямбол-изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на град Ямбол - втора фаза“, с което на Община Ямбол е определена финансова корекция в размер на 171 418,42 лв. при приключване на сигнал за нередност № 686, регистрирани в Регистъра на сигналите за нередности по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, воден в Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“ в Министерство на околната среда и водите - Управляващ орган на ОПОС 2014-2020 г., във връзка с установени нарушения при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разширение и реконструкция на канализационната и водопроводната мрежа на гр.Ямбол”, и сключен Договор № 6 от 10.06.2013 г.с ДЗЗД „АТС ВиК“ на стойност 34 110 174,38 лв. без ДДС.

 ОСЪЖДА Община Ямбол да заплати на Министерство на околната среда и водите гр.София, ул.“Уилям Гладстон“ № 67  направените по делото разноски в размер на 100 (сто) лева.

Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14 – дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.

               

                                                 СЪДИЯ: /п/ не се чете

Read 384 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo