×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Председателят на ОбС на Ямбол А. Шиков се е извинил

Сряда, 06 Юли 2022 04:24


Със станалото на юнското заседание на Общинския съвет - напускането, Декларацията на групите на ПП ГЕРБ  и БСП, името Ямбол нашумя в цяла България. Новината до вчера продължаваше да е най-четена в една от националните информационни агенции. Публикувахме видеозаписа от станалото на заседанието, но. Сега смятаме че сме длъжни пред читателите да публикуваме и думите на Председателя на ОбС на Ямбол господин Антон Шиков в края на заседанието. Цитатът е от официалния Протокол

"Много ми е неприятно това, което се случи днес. Винаги съм се опитвал да бъда далеч от партийността. Да, подкрепил съм някой и може да продължа да го подкрепям, смятал съм, че намирам общ език с всички, но провокацията беше твърде силна. Извинявам се на всички общински съветници тук и на господата от дясно, които напуснаха."

Тъй като вероятно не всички са имали възможност да изгледат записа, а писмената ни информация се основаваше на това, което чуваме тогава,  ето и, според официалният Протокол какво стана в залата:

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно приемане на Наредба за изменение на НОАМТЦУ в Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Горнаков - ПК ЗОРПК приема предложението. (приложен протокол)

Петкова - ПК ЗСДСИ приема предложението. (приложен протокол)

Илчев - ПК БФ приема предложението. (приложен протокол) – Имаме предложение за отпадане на чл.25, ал.3, тъй като е свързан с останалите които се отменят.

Миланов – Четейки, констатирах някои нови неща, които аз се оказа, че не съм знаел. Като например, че част от обществените отношения е инфлацията. Искам да ви кажа, че инфлацията не е част от обществените отношения. Те бяха променени на 9 септември, на 10 ноември, ние нямаме такава ситуация в момента, нито е революционна, нито е контрареволюционна, но инфлация имаме. Това, което бях щастлив да забележа е, че някой най-накрая призна колко е тя. Сметнахте ли я? След благото управление на хора, които не разбират от управление, защото то не се учи още някъде из факултетите на България, инфлацията се оказа 33%.

Шиков - Г-н Миланов, придържайте изказването си по точката.

Миланов - Това е по точката.

Шиков - Не, не е по точката.

Миланов – 1.80 лв. на 2.40 лв. е точно 33.33 в период. Точно в този период, точно тази част на общественото, която е може би най-слабата, майки и деца.

Шиков - Г-н Миланов, придържайте към точката за наредбата, а не за инфлацията.

Миланов - Извинявам се колеги, ще я повторя пак следващия път. Благодаря! Аз ли съм се объркал или тук отзад пише, такса за ползване на детска кухня да стане 2.40 лв. Това ли е точката, която гледаме?

Шиков - Това разглеждаме.

Миланов – Е, кое не казах не точно по точката?

Шиков - Отплеснахте се за ситуацията и управлението.

Миланов – Извинявайте г-н Председател, защо не си гледате работата. Първо предупреждение.

Шиков – Точно така, за Вас.

Миланов - Искате ли да си изработя и второ, накрая? Според мен трябва да вземем друго решение. Не знам как мислите вие, но защо не предложите общината да дадем 6 месечен период да премахнем тази такса. Ще го приеме целия ОбС, повярвайте ми. Защото си позволихме в ковид- кризата, да премахнем таксата за автомобилите за паркиране на синя зона. Колко пари загубихме на месец, много нали? Можахме ли? Да. Моето предложение е да не приемаме тази точка. Няма да бъда краен, защото не съм се подготвил да дам предложение за премахване на тази такса. Благодаря на онези, които усъвършенстваха философията наречена „Обществени отношения“ и благодаря за откровението колко е инфлацията в България, не е 12%, а 35%.

Шиков - Уточнение само към предложението - да не се приема предложението за изменението, това означава да оставим таксите за детски градини, нещо, което ще противоречи с приетите закони в държавата да няма такива такси. Така че, ние не само изменяме стойностите на това, което е останало в таблицата, ние премахваме два от редовете в таблицата.

Миланов - Ще очаквам да влезе това в протокола, защото таксите са нещо, което ние плащаме и то по закон може да бъде в рамките на разходите, които се правят или по-малко от разходите, т.е. може да бъде и нула, когато общината поема тази част. Таксата е резултативна величина. Аз просто предлагам да не се увеличава таксата, както е предложено в това предложение… (говори се от място)… Тук се касае само кухнята, не се касаят детски градини.

Шиков - Вие прочетохте ли предложението. То касае отпадането на всички други такси, които са в тази таблица.

Миланов - Аз да съм коментирал другите такси? Говоря за отпадането на увеличението по §2.

Шиков - Г-н Миланов, моля да формулирате конкретното предложение…, т.е. да остане текущата стойност, която е 1.80 лв.

Георгиева – репл. - Г-н Миланов, искам да Ви попитам за големия бюджет, Вие как гласувахте? За мен има значение това, за да знам доколко мога да Ви се доверя, защото тази такса беше заложена в големия бюджет, която в момента се въвежда в предложението.

Миланов – дупл. - Тази такса е заложена в бюджета, който сме приели, тя е в размер на 1.80 лв. нали.

Шиков - Не, 2.40 лв.

Миланов – Аз стоя и чета, таксата е в размер на 1.80 лв., така пише тук.

Шиков - Изменението беше заложено в бюджета, понеже вече беше прието като закон.

Миланов – Тук пише: Определеният …в рамките на месец детската кухня е в размер на 1.80 лв. Ако ние сме приели да бъде 2.40 лв., какво приемаме в момента?

Шиков - Изменение в текста на наредбата, за да е актуална.

Калиманов – Като председател на ГС искам 10 минути почивка.

Шиков – Обявявам почивка до 9.35 часа.

След почивката присъстват 31 съветника.

Георгиева – Ние от групата общински съветници от ПП „БСП за България“ ще подкрепим предложението на г-н Миланов в частта, която касае оставането на същата такса за кухнята, защото сме последователни в тази си позиция. Държа да подчертая пред вас, че нашата позиция е последователна, но се учудвам защо, когато гласувахме големия бюджет, Вашата група гласува за тази такса и тя е заложена в бюджета.

Миланов – дупл. – Тази точка има няколко решения, три от тях са вече взети от Народното събрание и приемем или не приемем наредбата е подзаконов нормативен акт и тя не може да противоречи на закона, т.е. те априори вече са отменени, обществено казано, вече мога да използвам тази дума, където си поискам, след това, което прочетох като запис. Второ, никъде в предложението не пише: „На основание приет бюджет през месец април увеличавам от 1.80 лв. на 2.40 лв.“, там пише: „Инфлацията като част от обществените отношения и причината за увеличение, инфлацията от 33,33% на енергоносители, мазнини, въглехидрати, които са съставна част от млечната детска кухня.“ Заради това може би при големия бюджет не съм прочел и какви сме умници всички тук, месец април ще знаем каква е инфлацията. Браво на нас!

Шиков – репл. – В предложението дословно чета: „Съгласно решение на XXXVIII Заседание на ОбС – Ямбол проведено на 08.04.2022 г. е определен средно дневен стойностен оклад, в рамките на месец в детска кухня в размер на 2.40 лв. на дете на ден.“

Миланов – проц. – Правя забележка на председателя на ОбС – Ямбол за начина на водене на заседанията. Имаме изказване, реплика, дуплика, уточняване от председателя няма в нашия правилник, г-н Председател. Ще кажете точно това, което ви позволява правилника, ще се придържате към правилника. Аз мога да кажа и най-голямата лъжа от тук и мога да го кажете в рамките на реплика, но не и в начина на уточняване.

Шиков - лично засегнат - Г-н Миланов, правя изказване в ролята на лично засегнат от Вашето изказване, по правилник имам право. Г-н Миланов, нямате право да се изказвате от място, моля седнете и запазете тишина…(Миланов – говори от място)… Правя последна забележка на г-н Миланов…(Миланов – говори от място)… Г-н Миланов, отстранен сте от заседанието. Моля, напуснете залата!

Миланов – Искам ОбС да отмени решението на председателя за моето отстраняване и имам това право, поне в стария правилник беше така. Моля, ОбС да гласува моето отстраняване от залата!

Шиков – Подлагам на гласуване отстраняването на Г. Миланов.

Гласували       за – 15                         против – 6                              въздържали се – няма

Не се приема.

Георгиева – проц. - Предлагам прегласуване.

Шиков – Подлагам на гласуване процедурата.

Гласували       за – 20                         против – 7                              въздържали се – няма

Приема се.

Шиков – Подлагам на прегласуване отстраняването на Г. Миланов.

Гласували       за – 19                         против – 8                              въздържали се – 1

Приема се.

Г-н Миланов напусна залата.

Ал. Стойков – като предс. ГС - Аз останах меко казано учуден от реакцията в зала, особено от Вашата по отношение на един дебат, който си е абсолютно нормален и не знам защо толкова бързате да препускаме да приемем всички точки в рамките на 1 час. Помня историята 2007 г., когато станах общински съветник, заседанията ни започваха в 9:00 ч. сутринта и завършваха в 21:00 ч. вечерта с по 10 точки. А тук щом имаме няколко изказвания и дуплики и започваме да нервничим, че точката трябва да бъде приета в рамките на 15 сек. От името на групата общински съветници от ПП ГЕРБ след изгонването на г-н Миланов, декларираме, че напускаме заседанието.

ГС ГЕРБ напусна заседанието.

Шиков – Проверка на кворума ще направим, 24 съветника присъстват, продължаваме заседанието.

Подлагам на гласуване допълнението на ПК БФ към проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 23                         против – 1                              въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване предложението на г-н Миланов да остане 1.80 ДМК.

Гласували       за – 11                         против – 11                            въздържали се – 2

Не се приема.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя с допълнението.

Гласували       за – 24                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 79 от Административно процесуалния кодекс (АПК) и чл.9 от Закона за местните данъци и такси:

  1. 1. Приема Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Ямбол, както следва:

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ

(Изм. с Решение № 65/28.04.2017г. по адм. д. № 35/2017 ЯАС, в сила от 16.07.2018г., изм. и доп. с Решение ХХХVІ-12/05.09.2018г., в сила от 25.09.2018г., изм, с Решение ХL-6/28.12.2018г., в сила от 01.02.2019г., изм. с Решение V-7/30.01.2020г., в сила от 07.02.2020г., изм. с Решение VІ-6/27.02.2020г., в сила от 24.03.2020г., изм. с Решение ХІІІ-4/29.10.2020г. и Решение ХІV-1/26.11.2020г., в сила от 10.12.2020г., изм. с Решение XXIII-21/22.04.2021г., в сила от 10.05.2021г., изм. с Решение XXIX-20/30.09.2021г., в сила от 11.10.2021г., изм. с Решение XXXI-3/25.11.2021г., в сила от 13.12.2021г., изм. с Решение XXXII-8/23.12.2021г., в сила от 10.01.2022г., изм. с Решение № XXXIII-15/28.01.2022г., в сила от 14.02.2022г.)

  • § 1. Наименованието на Раздел ІII - Такси за ползване на детски ясли, детска кухня, детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги и други общински социални услуги, се изменя, както следва:

„Такси за ползване на детска кухня и специализирани институции за предоставяне на социални услуги и други общински социални услуги“

  • § 2. чл. 25, ал. 1 се изменя, както следва:

Чл. 25. (1) За ползване на детска кухня, родителите или настойниците, или други лица, които полагат грижи за детето, дължат следните месечни такси:

Вид на таксата

Мярка

Такса

1. За ползване на детска кухня

за ден

2,40

2. За приготвяне на храна в детските ясли за обяд на деца на възраст от десет месеца до три годишна възраст, които се отглеждат в домашна обстановка

за ден

1,50

  • § 3. Чл. 25, ал. 2 се отменя, изцяло.
  • § 3а. Чл. 25, ал. 3 се отменя, изцяло.
  • § 4. Чл. 25, ал. 4 се отменя, изцяло.
  • § 5. В чл. 25, ал. 5 се отменя, изцяло.

Заключителни разпоредби

  • § 6. Настоящата Наредба се издава на основание чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 79 от АПК и е приета от Общински съвет - Ямбол с Решение № ……………….
  • § 7. Настоящата Наредба влиза в сила считано от 01.04.2022 г., с изключение на изменението по т. 2 на чл. 25, ал. 1, което влиза в сила считано от деня на обнародването на наредбата чрез разгласяването ѝ в местно печатно издание.

 

 

адв. Г. Георгиев – Предлагам председателя да даде 10 мин. почивка и да се опита да върне в залата, защото има сериозни точки, които трябва да се гласуват и да не се влиза в такива конфликти с отстраняване на колеги, защото това пречи на работата на ОбС. Ако не могат да намерят общ език председателя и групата общински съветници от ПП ГЕРБ, да даде тук становище, за да продължим с този намален кворум.

Шиков - За мен това беше изцяло тяхно осъзнато решение и не виждам смисъл да се моля да се връщат в залата.

Христов – Г-н Георгиев, не знам дали наблюдавахте по първите точки отношението на групата общински съветници от ПП ГЕРБ, те не гласуваха с нито един от трите бутона. Смятам, че дали с тях или без, има кворум в залата и ОбС може да реши каквито и да са важни или наболели въпроси. Изключително несериозно е човек, който заслужава да бъде изгонен да му се молим да се връща.

Шиков - Всъщност Вие почивка не искате, предлагате. Аз почивка няма да дам по тази причина, също така не смятам да преговарям за връщане в залата, те могат да се върнат, ако желаят.

Read 687 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo