×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Листата на партия "Партия на зелените" в 31 МИР

Неделя, 19 Февруари 2017 13:34


Районна избирателна комисия Ямбол

РЕШЕНИЕ
№ 15-НС
Ямбол, 19.02.2017

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатскa листa на партия „Партия на Зелените“ за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 26 март 2017 г.

Постъпило е предложение за регистрация на кандидатска листа от партия „Партия на Зелените“, подписано от Тихомир Господинов Господинов, в качеството му на пълномощник на Владимир Димитров Николов-представляващ партията, заведено под № 3/18.02.2017г. във входящ регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 26 март 2017 г. Към предложението са приложени изискуемите документи, а именно:

-заявление-декларация от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия и отговаря на изискванията на чл. 65, ал. 1 от Конституцията на РБ и на чл. 254, ал. 1 от ИК, както и на условието по чл.3, ал.3 от ИК (Приложение№68-НС от изборните книжа) - 3/три/ броя;  

-пълномощно от Владимир Димитров Николов, представляващ партия „Партия на Зелените“, с което е упълномощил Тихомир Господинов Господинов за регистрация на кандидатска листа в Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район – Ямболски.

Представени са и документи, удостоверяващи регистрацията на партията в ЦИК.

След извършване на проверка на постъпилото предложение и приложените към него документи, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски констатира, че са налице изискванията на чл. 156, чл.158, чл.244 и чл.253-255 от Изборния кодекс и Решение №4159-НС от 31.01.2017г. на ЦИК за регистрация на кандидатската листа.

На основание чл. 72, ал.1, т.8, чл.258, ал.1 от Изборния кодекс и Решение №4159-НС от 31.01.2017г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски

Р Е Ш И: 

1.Регистрира кандидатска листа на партия „Партия на Зелените“  за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 26 март 2017 г., както следва:

1.Теодора Валентинова Симова с ЕГН: ………………

2.Ивайло Христов Йорданов с ЕГН: …………………..

3.Йорданка Стоянова Колева с ЕГН: …………………..

2.Издава удостоверения на регистрираните кандидати.

3.Решението да се впише в регистъра на кандидатите за народни представители за Народно събрание на 26 март 2017 г. След влизането му в сила кандидатската листа да се публикува незабавно в публичния регистър на кандидатите за народни представители  на страницата на Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски.

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК, чрез РИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Екатерина Антонова Янева

Секретар: Лора Алекова Каламерова

* Публикувано на 19.02.2017 в 15:06 часа

 

Last modified on Неделя, 19 Февруари 2017 15:35
Read 1062 times
Rate this item
(2 votes)
Copyright © 2019 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo