×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

ВНИМАНИЕ За членовете на СИК и близките им...!!!

Сряда, 08 Март 2017 19:30


Днес Районната избирателна комисия утвърди графиците и програмата им за обучението им по общини:

Районна избирателна комисия Ямбол

РЕШЕНИЕ
№ 48-НС
Ямбол, 08.03.2017

ОТНОСНО: Приемане на график и утвърждаване на програма за обучението на членовете на секционните избирателни комисии в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за провеждане на изборите за народни представители на 26.03.2017 година.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 3 от Изборния кодекс, във връзка с т.2, Раздел IV от Методически правила за дейността на Обучителното звено към ЦИК при провеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 г. , приети с Решение № 4421 НС- от 07.03.2017 г. на ЦИК и във връзка с Решение № 43-НС Ямбол, 28.02.2017 г.

Районна избирателна комисия – Ямбол

 

Р Е Ш И:

1.ПРИЕМА график за провеждане на обучение на членовете на секционни избирателни комисии, както следва:

Община
   

Място на провеждане
   

Дата и час
   

Членове на РИК

 

Ямбол
   

голямата зала на община Ямбол
   

18.03.2017 г.

10.00 ч.

от 1 СИК до 50 СИК

13.00 ч.

от 51 СИК до 101 СИК
   

Христо Колев

Ани Канева

Димитър Събев

 

Елхово
   

читалище

гр.Елхово
   

20.03.2017 г.

10.00
   

Димитър Събев, Лора Каламерова, Георги Бодуров

 

Болярово
   

Профсъюзен дом град Болярово
   

20.03.2017 г.

12.30ч.
   

Димитър Събев, Лора Каламерова, Георги Бодуров

 

Тунджа
   

зала на НТС

гр. Ямбол

 
   

21.03.2017 г.

9.00 ч.
   

Ани Канева

Драгомир Димитров

Димитър Събев

Стралджа
   

читалище

гр. Стралджа

 
   

21.03.2017 г.

13.30 ч.
   

Ани Канева

Златка Делчева

Кети Котева

 

 2.УТВЪРЖДАВА следната програма за обучението на членовете на секционни избирателни комисии, съгласно Приложение №1 към Решение №48-НС/08.03.2017 на РИК Ямбол

Съгласно Методическите указания указва на общинските администрации да осигурят информация на РИК - Ямбол за броя на присъствалите на обучението членове на секционните избирателни комисии по секции на територията на всяка община.

Председател: Екатерина Антонова Янева

Секретар: Лора Алекова Каламерова

    Приложение №1 към Решение №48 –НС от 08.03.2017г. на РИК 31 – Ямбол.doc

* Публикувано на 08.03.2017 в 15:55 часа

ПРИЛОЖЕНИЕТО

Приложение № 1 към Решение № 48 – НС от 08.03.2017г. на РИК 31 – Ямбол

Програма
за обучението на членовете на секционни избирателни комисии
1.    Правомощия на СИК и организация на работата на членовете на СИК; вземане и оформяне на решения; разпределяне на функции между членовете на СИК; разглеждане на жалби и сигнали на избирателите.
2.    Работа на СИК с избирателните списъци и изборни книжа – вписване на данни в избирателните списъци; дописване на избирателите в изборния ден; вземане и оформяне на решение на СИК при отказ за допускане на граждани до гласуване.
3.    Получаване на изборни книжа и материали в предизборния ден и оборудване на изборното помещение – видове изборни книжа и материали; подписване на протоколи за приемане и предаване; оборудване на изборното помещение и кабините за гласуване; запечатване на помещението.
4.    Изборен ден – начало и край на гласуването; действия на СИК при откриването на изборния ден; забрани при гласуването; нарушения на изборния процес; лица, които имат право да присъстват в изборния ден; подаване на информация за избирателната активност; взаимодействие с общинската администрация, РИК и органите на Министерството на вътрешните работи.
5.    Гласуване на избирателите в СИК и необходими документи за гласуване – гласуване на избиратели, вписани в избирателния списък; гласуване на граждани, имащи право да гласуват, но които не са вписани в избирателния списък; гласуване на лица, заети в произвеждането на изборите; гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването; гласуване с придружител; гласуване с удостоверение за гласуване на друго място; гласуване на ученици и студенти; необходими документи за гласуване.
6.    Гласуване в подвижна избирателна секция – получаване на книжата и маркиране на печата; гласуване; отпечатване и връщане на подвижната избирателна кутия в помещението на СИК
7.    Преброяване на гласовете – бюлетина за гласуване; действителен и недействителен глас; отваряне на избирателната кутия; подреждане на бюлетините; броене на гласове и преференции; лица, които имат право да присъстват в изборното помещение
8.    Вписване на данни в секционните протоколи – вписване на данни в протокола преди отваряне на избирателната кутия;  вписване на данни след отварянето на избирателната кутия и преброяването на гласовете; чернови на секционния протокол и за преференции; контроли; подписване; поправки на секционния протокол и за преференции; лица, които получават копия от секционния протокол.
9.    Опаковане на изборните книжа и материали и предаване на секционния протокол на РИК – опаковане на изборните книжа и материали; транспортиране и предаване на изборните книжа на РИК; действия на СИК в Изчислителния пункт на РИК.

Last modified on Петък, 10 Март 2017 04:12
Read 965 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2019 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo