×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Делото за размера на такса битови отпадъци в Ямбол е насрочено за 31 март

Вторник, 14 Март 2017 10:07

--
За 31.03.2017 год. от 9.30 часа е насрочено открито съдебно заседание по административно дело №27, образувано по жалба на Иван Кърцъков срещу решение № 15 от 29.12.2016 г. на Общински съвет - Ямбол в частта по т.1 - предложение за одобряване на план-сметка за необходимите средства за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане и експлоатация на депо, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в Община Ямбол през 2017 г. и в частта по т. 2. - определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2017 г. С допълнение  към жалбата оспорващият направи искане за спиране на действието и прилагането на Решението на ОбС – Ямбол от 29.12.2016 г. Административен съд – Ямбол остави без уважение това искане на жалбоподателя, за което има подадено касационно обжалване във ВАС, както има и възражение срещу  касационната жалба от страна на ОбС – Ямбол. По дело №27 са изпратени за присъединяване още две административни дела, образувани по жалби против същия административен акт. Едната е депозирана от Тодор Стоянов в качеството му на управител на фирма, а другата е от Георги Зафиров.

И в трите жалби, постъпили в Административен съд – Ямбол, се иска отмяна на атакувания административен акт като се сочи, че решение №15 от 29.12.2016 г. на Общински съвет - Ямбол в частта по т.1 и т.2 е неправилно, незаконосъобразно и взето в противоречие с разпоредбите на Закона за местните данъци и такси, Закона за местното самоуправление и местната администрация и АПК.

На осн. чл.180, ал.1 и ал.2 от АПК, оспорването на решението по протокол № 15 от 29.12.2016 г. на Общински съвет - Ямбол беше съобщено чрез обявление в Държавен вестник в частта по точки 1 и т. 2.

 

14.03.2017 г.                                                             Катя Няголова

                                                                                  Връзки с обществеността                                                                                                  Административен съд ЯМБОЛ

Read 1158 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo