×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Оспорване в Съда, трябвало да се публикува в Държавен вестник Featured

Сряда, 26 Януари 2022 05:33


Състав на Ямболския административен съд е оставил без /1/ разглеждане /2 и движение/ жалба на Индустриална стопанска асоциация /Ямбол/  срещу Общинския съвет на Ямбол.

Не коментираме Решението на съда, само вижда се

Оскъпени, затруднени заавени изключително процедурите за протести срещу решения на властимащите в Административните съдилища, респективно забавено правосъдие.  И май не стана ли по времето, когато правосъден министър беше Дани Кирилов, а ГЕРБ и съуправленци имаха пълно мнозинство в парламента

Но Законът си е Закон, съдилищата се съобразяват с него:

Обжалвано е решение на Общински съвет – Ямбол № XXXII от 23.12.2021 г. в частта му по т. 6 – за одобряване на План – сметка за необходимите средства за предоставяне на услугите по събиране, транспортиране, третиране на битовите отпадъци, поддържане и експлоатация на депо, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в Община Ямбол през 2022 г. и за определяне на размера на таксата за битови отпадъци за 2022 г.

С мотиви и, че План – сметката няма самостоятелно действие, тъй като с нея не се създават конкретни права и задължения, нито пък се засягат права или свободи. По своя характер тя е само част от производството по определяне на размера на местните такси за битови отпадъци и не представлява индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21 от АПК. Този акт не е и от категорията на общите административни актове по смисъла на чл. 65 от АПК, тъй като макар и да е свързан с неопределен брой лица, няма непосредствено действие и не създава права и задължения, нито засяга такива.

и

"ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „ИНДУСТРИАЛНА СТОПАНСКА АСОЦИАЦИЯ“, ЕИК *, със седалище и адрес на управление: **, представлявана от председателя М.Т. против   решението по т. 6.1 от проведеното на 23.12.2021 г. тридесет и второ заседание на Общински съвет – Ямбол, с което е одобрена План – сметка за необходимите средства за предоставяне на услугите по събиране, транспортиране, третиране на битовите отпадъци, поддържане и експлоатация на депо, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в Община Ямбол през 2022 г. и ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 5/2022 г. по описа на Административен съд – Ямбол в тази му част.

Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна касационна жалба пред Върховния административен съд на РБ в 7 – дневен срок от съобщаването му."

По съществената част, според нас, на жалбата срещу частта в Решението на ОбС, където е определен размера на таксата Съдът: " ОСТАВЯ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ жалбата на „ИНДУСТРИАЛНА СТОПАНСКА АСОЦИАЦИЯ“ – ЯМБОЛ против решението по т. 6.2 от XXXII заседание на Общински съвет – Ямбол, с което е определен размера на таксата за битови отпадъци за 2022 г.

УКАЗВАМ на оспорващия, че в 7 – дневен срок от получаване на съобщението следва да представи документ, от който да е видно, че е заплатена такса в размер на 20 лева за съобщаване на оспорването чрез обявление в „Държавен вестник“. Същият да се уведоми, че при неизпълнение на указанието в срок, производството по делото ще бъде прекратено."

Read 219 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo