×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Прокурор от Ямбол кандидатства за ВСС

Събота, 02 Юли 2022 12:56

Общото събрание на прокурорите изслуша кандидата за изборен член на Висшия съдебен съвет Димитринка Шкодрова-Георгиева – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Ямбол

2 юли 2022 година

Прокурор Шкодрова има над 38 години юридически стаж изцяло в Прокуратурата на Република България. В периода от месец април 1985 г. до месец април 1987 г. е била младши прокурор в Районна прокуратура – Ямбол. В продължение на шест години от 1987 г. до 1993 г. е заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Ямбол, след което до 1996 г. е районен прокурор на Районна прокуратура – Ямбол. В Окръжна прокуратура – Ямбол работи от 10.08.1996 г., като от 22.04.2010 г. и до настоящия момент е заместник-окръжен прокурор. С решение на Висшия съдебен съвет от 05.07.2012 г. е поощрена с отличие „Служебна благодарност и грамота“.

Участието си в изборната процедура Димитринка Шкодрова мотивира с дългогодишната си работа на всички нива в системата, получената подкрепата от колегите и желанието ѝ активно да участва в процеса на управление на съдебната реформа. Тя заяви, че с концепцията си предлага практически решения на съществуващите проблеми без да се налагат законодателни промени. Според нея едно от основните направления в дейността на Висшия съдебен съвет трябва да бъде отстояване на независимостта, като в тази връзка още в началото на своето изказване посочи, че „Без независима прокуратура не може да има независима съдебна власт“, както и че „за да бъдат независими  в процеса на вземане на решение, прокурорите следва да изпълняват задълженията си без външен натиск или намеса“. Прокурор Шкодрова припомни, че независимостта на прокурорите не е привилегия, а гаранция за справедливо, безпристрастно и ефективно правосъдие, като именно чрез максималната предвидимост и ефективност в работата на прокуратурата може да бъде повишено доверието в обществото и да бъде укрепена независимостта на съдебната власт.

Обърнато бе внимание на необходимостта от ускоряване на процедурите за назначаване, подбор и кариерно развитие на магистратите, като сподели, че командироването на магистрати не решава проблемът, а по скоро създава нов, тъй като командированият магистрат от една страна няма достатъчно сигурност за позицията, която заема, а от друга - се увеличава натовареността на органа, в който е постоянното му трудово правоотношение. Посочен бе потенциалният риск за независимостта на командирования по отношение на обективността и безпристрастността на решенията, които взима. Според нея максималният срок за командироване следва да бъде една година.

Прокурор Шкодрова изрази мнение, че атестирането е бавно и често продължава с години, заради което предлага премахване на формализма при атестиране, вкл. чрез опростяване на атестационните формуляри, преразглеждане на системата за „точкуване“, като оценка за работата на магистратите, прецизиране на критериите за атестиране и децентрализация на конкурсите. Тя изложи и аргументи, че това няма да доведе до „феодализация“ на конкретните органи. Предлага се и провеждане на широк професионален дебат, съчетан с експертни становища, във връзка с възнагражденията на магистратите. По отношение на възнагражденията тя заяви, че най-удачен вариант е определяне на една основна заплата, която да се допълва от възнаграждение за съответния достигнат ранг. По този начин ще се избегне и „ножицата“ между възнагражденията за най-ниската и най-високата длъжност, която ще се разтваря при запазване актуализирането на заплатите с едни и същи проценти за всички нива. Коментира се и изравняването на натовареността между отделните районни прокуратури, чрез преместване на свободни щатове от една прокуратура в друга, но базата на обективни критерии, а като алтернативен вариант се разглежда институтът на прокурорските помощници.

Прокурор Шкодрова поставя акцент върху засилването на прозрачността в дейността на ВСС, регламентирането на статута и правомощията на говорителя на ВСС, създаваното на постоянна комисия, която да отговаря за комуникациите на ВСС, случаите на посегателства срещу независимостта, проучване на международния опит и взаимодействието на медиите и обществото. Сред другите акценти в концепцията й за дейността на ВСС са дисциплинарната дейност и поощренията, електронното правосъдие, бюджетът, управлението на собствеността и съдебната администрация.

Read 1279 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo