×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Обжалват конкурса за управител на ДКЦ 1

Вторник, 09 Август 2022 05:30


Жалбата е подадена от Д.В.Б. /допускаме, че става дума за уважавания д-р Д. Брънков, който беше един от участниците в конкурс за управител на Центъра. Съдът връща жалбата, за да се поправят някои пропуски в нея.."претендира изначално опорочената конкурсна процедура за избор на управител"

 

Ст.ВЪЛЧЕВ, съдия-докладчик по адм. дело № 225/2022 год. по описа на Административен съд-Ямбол, след като се запозна с постъпилата жалба констатира следното:

Производството е образувано по жалба на Д.В.Б. *** да бъде отменен обявеният резултат от проведения четвърти по ред конкурс за избор на управител на „Диагностично - консултативен център № 1 - Ямбол" ЕООД, съгласно решение от четиридесет и първото заседание на общински съвет - Ямбол, проведено на 26 май 2022 г., като се претендира изначално опорочената конкурсна процедура за избор на управител на „Диагностично - консултативен център № 1 - Ямбол" ЕООД, съгласно решение от четиридесет и първото заседание на общински съвет - Ямбол, проведено на 26 май 2022 г., да бъде отменена, предвид противоречието й с действащата нормативна уредба в страната и да бъде гласуваната от Общински съвет Ямбол нова такава.

С решение на четиридесет и първото заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 26 май 2022 г., по т.пета.II.1. се открива процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „ДКЦ 1 – Ямбол“ ЕООД.

Според твърденията на оспорващия е обявен резултат от проведения конкурс, но не се сочи акта, в който е обективиран този резултат, контрола за законност на който акт следва да е подведомствен на административните съдилища.

Необходимо е да е налице и правния интерес от обжалването, т.е. с въпросния акт да се създават права или задължения или непосредствено да се засягат права, свободи или законни интереси на оспорващия.

Ето защо подадената жалба се явява нередовна с оглед изискванията на чл.150, ал.1, т.5 АПК, поради това че не е означен обжалвания административен акт и не е мотивиран правния интерес от оспорването му, както и на чл.151, ал.1, т.3 АПК, тъй като не е приложен документ за платена държавна такса.

Ето защо жалбата следва да се остави без движение, като се даде срок за отстраняване на посочените нередовности, като при неотстраняването им следва да се остави без разглеждане.

Водим от горното и на основание чл.158, ал.1 АПК съдът

Р А З П О Р Е Д И :

ОСТАВЯ ЖАЛБАТА БЕЗ ДВИЖЕНИЕ.

Да се изпрати съобщение на жалбоподателя, че в 7 (седем) дневен срок от получаването следва с отделна писмена молба с преписи за останалите страни:

- да означи обжалвания административен акт;

- да мотивира правния си интерес от оспорване на същия;

-да посочи доводи, че контрола за законност на обжалвания акт е подведомствен на административните съдилища;

- да внесе по сметка на Административен съд-гр.Ямбол държавна такса в размер на 10 (десет) лева и в същия срок да представи в съда документа за платената държавна такса.

В съобщението да се впише, че при неотстраняване в срок на някоя от посочените нередовности или при неустановяване на правния интерес от оспорването жалбата ще бъде оставена без разглеждане и производството по адм. дело № 225/2022 г. по описа на Административен съд-гр.Ямбол ще бъде прекратено.

        

                                                

 

СЪДИЯ:п /не се чете/

Read 778 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo